FUSJON: Nets og Concardis Group fusjonerer. Illustrasjonsfoto: Yayimages
FUSJON: Nets og Concardis Group fusjonerer. Illustrasjonsfoto: Yayimages

Nets slår seg sammen med Concardis Group

Concardis Payment Group fusjonerer med Nets og dermed skapes et nytt felles selskap i betalingsmarkedet med en sterk europeisk posisjon.

Publisert

Fusjonen gir mulighet til å realisere skalafordeler, og kundene vil få tilgang til en enda bredere portefølje av nyskapende løsninger.

Under den internasjonale betalingskonferansen Money 20/20, som finner sted i Amsterdam, offentligjorde i dag Nets og Concardis Group at de slår seg sammen og skaper et nytt felles selskap. Nets er en ledende aktør innen betalinger i Norden. Concardis Group har en tilsvarende rolle innen betalingsløsninger overfor varehandelen i den tysktalende delen av Europa. Sammen får selskapene en sterk posisjon i Europa.

Transaksjonen skjer gjennom en utveksling av aksjer. Concardis Group blir en del av Nets ved at aksjonærene i Concardis får en del av eierskapet i det nye selskapet. Bo Nilsson blir administrerende direktør i det nye selskapet, og Robert Hoffmann fortsetter som administrerende for Concardis Group og rapporterer til Nilsson. Hovedkontor blir i København hvor Nets har sitt hovedkontor i dag. Begge selskapene vil opprettholde sine respektive merkevarer.

Vekst gjennom strategiske oppkjøp

I løpet av de siste årene har begge selskapene styrket seg gjennom organisk vekst, men også gjennom strategiske oppkjøp i respektive geografiske nærområder. Dette gjelder spesielt innen betalingsløsninger rettet mot varehandelen, et området som er preget av høy vekst. Begge selskapene tilbyr i dag en bred portefølje av tjenester. Samlet vil selskapene styrke innovasjonskraften og evnen til å utvikle løsninger som møter varehandelens og forbrukernes stadig stigende behov for mer digitaliserende og brukervennlige løsninger.

Fusjonen gir det nye selskapet en samlet netto omsetning på 1,3 milliarder Euro og en EBITDA på 500 millioner Euro. I tillegg oppstår det skalafordeler som muliggjør ytterligere investeringer i innovasjon og tjenester til glede for kundene.

— Vi ønsker å ekspandere og være med på utvikle den europeiske betalingsindustrien. Tyskland inneholder i seg selv et stort vekstpotensiale, både gjennom sin størrelse, et høyt forbruk og ved at tre av fire betalinger fortsatt skjer med kontanter. Fusjonen med Concardis Group gjør at vi etablerer oss i den tysktalende delen av Europa, som utover å være et vekstområdet, gir oss et ideelt utgangspunkt til resten av Europa, sier Bo Nilsson, administrerende direktør i Nets.

— Begge selskapenes brede portefølje av tjenester gjør det mulig for varehandelen å høste gevinster i den pågående digitaliseringen av betalingene som skjer i et stort tempo. Gjennom vår samlede bransjekunnskap og tekniske kapasiteter, er vår ambisjon at vi raskere enn før, skal komme ut i markedet med nyskapende og brukervennlige løsninger, sier Robert Hoffmann, administrerende direktør i Concardis Group.

Sterkt eierskap bak Nets

Bak det nye selskapet står de ledene kapitalfondene Advent International, Bain Capital og Helmann & Friedman. Denne gruppen eiere har massiv erfaring fra betalingsindustrien, de operasjonelle resursene og kapitalen som skal til for å drive det nye selskapets internasjonale ekspansjon. Eierne utgjør til sammen den den mest erfarne gruppen av investorer innenfor betalingsindustrien.

Fusjonen skal godkjennes av de respektive myndigheter, før den kan gjennomføres. Det er forventet at dette skjer i løpet av fjerde kvartal 2018.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS