Clas Ohlson vil bidra til å løse plastens miljøproblemer.
Clas Ohlson vil bidra til å løse plastens miljøproblemer.

Clas Ohlson blir medlem av Handelens Miljøfond

Clas Ohlson var tidlig ute med å ta betalt for plastposer med ambisjon om å redusere forbruket og øke bevisstheten hos kundene. I dag utvides samarbeidet til også å inkludere Handelens Miljøfond.

Handelens miljøfond

Handelens miljøfond har en ambisjon om å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Miljøfondet er også regjeringens og handelens verktøy for å bidra til oppfyllelsen av EUs plastposedirektiv, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Miljøagentene gjør en viktig jobb med å skape engasjement for natur og miljøvern hos barn på barnas premisser.

Inntekter fra plastposesalget har siden 2010 gått til barnas miljøorganisasjon Miljøagentene.

Handelens Miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av bæreposer i plast.

De er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast.

- Clas Ohlson har satt et ambisiøst mål om å være klimanøytrale i hele verdikjeden innen 2045. Ett delmål på veien er redusere utslippene tilsvarende vår omsetning med 50% frem til år 2030. Samarbeidet med Handelens miljøfond er en av mange tiltak vi setter i gang for å nå våre mål, sier Stine Trygg-Hauger, adm. dir. i Norge og CCO i Clas Ohlson AB.

- Det er flott at Clas Ohlson nå blir med i den felles dugnaden som medlemmene våre er med på og bidrar til for å løse plastens miljøproblemer. Vår jobb er å sikre at midlene vi får inn gjør en varig og vesentlig forskjell for miljøet, og nå får vi en enda større mulighet til det med Clas Ohlson ombord, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Clas Ohlsons overgripende bærekraftsmål:

Jorden: Klimanøytrale og helt sirkulære innen 2045

Mennesker: Være en bærekraftig og langsiktig arbeidsgiver med fornøyde medarbeidere som reflekterer hvert hjem.

Samfunnet: Bidra til et rettferdig og velfungerende samfunn for fremtidige generasjoner – en barnerettsambassadør.

Powered by Labrador CMS