City Syd i Trondheim er ett av sentrene Citycon har besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdraget for.
City Syd i Trondheim er ett av sentrene Citycon har besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdraget for.

Citycon vil kun drifte egeneide sentre

Som en del av selskapets strategi skal Citycon fremover kun forvalte og utvikle egeneide sentre. De forlenger derfor ikke forvaltningsoppdragene for Storebrand og Niam.

Publisert

Citycon Norway AS forvalter sju kjøpesentre på vegne av andre eiere.

Holmen Senter, City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5 forvaltes på vegne av Storebrand Eiendom AS. Forvaltningsoppdraget overfor Storebrand, som har vart i ti år, opphører derfor når avtalen løper ut 31. desember i år.

Strandtorget, Stadionparken og Torget Vest forvaltes på vegne av Niam V Kjøpesenter I Holding AS. Dato for når forvaltningsoppdraget med Niam opphører, er ikke satt.

Citycon har 17 egeneide sentre i Norge og skal videre konsentrere seg om å utvikle disse sentrene.

– Når vi skal utvikle fremtidens sentre, handler det om å skape multifunksjonelle sentre med handel, service, kontorer og boliger. Vi ønsker å bidra til å skape gode lokalsamfunn, og har muligheten til dette gjennom våre egeneide sentre, sier Tor Nickelsen, kommersiell direktør i Citycon.

– Vi vil takke Storebrand og Niam for et godt samarbeid gjennom mange år, sier Nickelsen.

Powered by Labrador CMS