The Dudesons Activity park på Iso Omena bidrar til de rundt 20 millionene besøk for senteret i Espoo.  Foto: Citycon
The Dudesons Activity park på Iso Omena bidrar til de rundt 20 millionene besøk for senteret i Espoo. Foto: Citycon

– Footfall is the new currency

Det er mange måter å måle suksess på. Innenfor retail handler det i veldig stor grad om økt salg, mer volum eller bedre marginer. For kjøpesentre er evnen til å tiltrekke seg mennesker og vise til økte besøkstall et av de viktigste målekriteriene for eierne, investorene og for retailerne. Dette målekriteriet kommer ikke til å bli noe mindre viktig i tiden fremover, snarere tvert imot.

Publisert

Av Terje Gulbrandsen, Communication Manager, Citycon

"Footfall is the new currency for shopping centres in this continuously digital world."

Hos retailerne vil slaget fremover stå om evnen til å konvertere de besøkende til å kunder i de respektive butikkene, der vinnerne vil være de som har turt å investere i menneskene sine. For kjøpesenteret er det attraktiviteten til senteret som vil avgjøre hvorvidt de karer å holde på og tiltrekke seg nye mennesker. Har det ikke alltid vært slik? Jo, men spillereglene er endret og det stilles flere nye krav til oss som eiendomsforvalter. Tankesettet må endres og vi må kanskje tenke oss at vi tar bort «kjøpe» fra ordet kjøpesenteret. Ikke fordi det ikke skal foregå handel der, for det skal det så absolutt, men fordi mulighetene for kundene må være mer relevante og basert på drivere som betyr noe for dem, dersom de skal foreta en transaksjon der.

Kanskje har dagens kjøpesentre blitt altfor like, og vi må bli våge å differensiere oss mer i fremtiden. Som utvikler må vi kanskje enda tydeligere definere hvilken samfunnsrolle senteret skal ha. Skal vi lykkes med det må vi jobbe med innsikt, og vi har mye innsikt. Vi har innsikt om menneskene som bor, lever og jobber i de markedene vi er etablerte. I et makroperspektiv må vi kjenne til hvordan forbruksmønstrene endres, enten det er de store skiftene, med dreininger som staker en helt ny kurs og varig endrer hva vi ønsker å bruke tiden og pengene våre på, eller det er de kortere hypene som i perioder driver oss mennesker i flokk etter en bestemt vare eller tjeneste.

Men like viktig er det å forstå innsikten og de bølgene som beveger seg i samfunnet, og det må gjøres gjennom god analyse. Etter det, ja da må vi handle.

Når vi som eiendomsutviklere, eller kanskje like mye stedsutviklere i fremtiden skal løse disse utfordringene og skape de attraktive møteplassene som folk ønsker å oppsøke er det nettopp denne samlede kunnskapen som skal ta oss videre. Og det må ikke bare være de store og ville ideene, selv om The Dudesons Activity Park på Iso Omena et ganske crazy konsept, som bidrar til de rundt 20 millionene besøk for senteret i Espoo. Det kan like gjerne være å få biblioteket inn på senteret som på Stovner i Oslo. Med sin nye beliggenhet og inspirerende design, har biblioteket tredoblet antall besøkende, og bidrar godt til de over 5 millionene besøk Stovner senter har. Disse eksemplene er kanskje ikke de mest revolusjonerende, men de demonstrerer i hvert fall hvordan en eiendomsutvikler tar nye steg mot fremtiden og lykkes fordi den kjenner sine markeder, og våger å investere i noe utover tradisjonell handel fordi resultatet er økt attraktivitet og et høyere footfall. Dermed skapes også nye verdier, for "footfall is the new currency".

Terje Gulbrandsen, Citycon
Terje Gulbrandsen, Citycon
Powered by Labrador CMS