Tore Paulsen er er teknisk sjef for Charlottenbergs Shoppingcenter. Foto: Olav Thon Gruppen

Oppmerksomhet reduserer svinnet

Med oppmerksomhet, kamera og varesikring får man ned svinnet. Ved noe så enkelt som å si hei til kunder som kommer inn i butikken blir man kvitt mange potensielle tyver.

Publisert

– Problemet med butikktyveri er tapt omsetning for butikken. Det går rett utover bunnlinja som butikkene lever av. For butikkene med lav fortjeneste kan svinn være kritisk, sier Tore Paulsen som er teknisk sjef for Charlottenbergs Shoppingcenter som eies av Thon-gruppen.

Han anslår at svinnprosenten på Charlottenberg ligger på 3,5-4 prosent, som er noe under gjennomsnittet i Sverige og Norge.

Han tror at en medvirkende årsak er at senteret ligger landlig til, og at de derfor slipper unna noen av problemene som storbysentrene har.

Men med fem millioner kunder innom i løpet av året er det ikke til å unngå at det blir svinn.

– Hvor stort er problemet med butikktyverier?

– Butikktyveri er jo et problem, det er tapt omsetning for butikkene. Så det vil jo si at det blir mindre penger på bunnlinja, det er det butikkene lever av. Så er det en butikk med lav fortjeneste fra før kan det være kritisk, sier Paulsen.

– Er det noen utvikling?

– Vi ser en økning av ligaer og bestillingstyveri, men det varierer og går litt i bølger. Vi har de siste par årene satt ekstra fokus på svinn, så vi ser en økning i statistikken vår og anmeldelser. Men den økningen kommer nok av større fokus fra oss og godt arbeid av butikken, sier Paulsen.

Alle typer tyver

– Hvem er det som stjeler? Ligaer, utlendinger eller vanlige folk?

– Dessverre så er det alle typer mennesker, alt i fra eldre pensjonister til yngre barn og ungdom. Noen stjeler på impuls, alt fra små sjokolader til dyrere parfymer og klær til det de har lyst på der og da. Så har man en del ligaer, som er gjerne mer målrettet på hva de skal ha. Det kan ofte dreie seg om bestillingstyveri. Kjøtt, merkeklær, sportsklær og annet utstyr, og det de trenger til sitt daglige brød, sier Paulsen.

Ligaene er innom i perioder. Noen er på gjennomfart, mens andre holder til i området over tid. Paulsen forteller at de har rimelig god oversikt over ligaene. Det kan være nye personer som kommer innom, men som tilhører samme bande.

Når en tyv fra en liga blir tatt, kommer politiet på banen. Men det biter ikke mer på dem enn at de kan forflytte seg til en ny by eller komme tilbake senere.

– Har dere på den svenske siden av grensen det samme problemet som i Norge, hvor politiet henlegger det meste, selv saker med kjent gjerningsmann og skriftlig tilståelse?

– Bevisførselen er viktig. Med gode beviser blir tyven dømt, sier Paulsen.

– Øker omfanget når julehandelen begynner for fullt?

– Det vi ser er at under julen så øker tyveri fra den vanlige kunden, svarer Paulsen. Det er noen som på impuls stjeler for å spare penger. Og så er det det som stjeler julegaver for at de ikke har penger, men ønsker å gi fine gaver likevel. De profesjonelle liker ikke at det er så mye folk på senteret som det er under julen eller andre høytider, så de velger gjerne andre tidspunkt.

Variasjon fra kjede til kjede

Tore Paulsen bekrefter at et er variasjon mellom kjedene på hvor stort fokus de har på svinn.

– Ja, noen kjeder er dyktige og kjører god opplæring, mens andre i større grad lukker øynene. Tyvene får med seg i hvilken grad butikkansatte følger med. Men vi har hatt såpass sterkt fokus her på senteret at de fleste har fått økt bevissthet, opplyser han.

– Hva med svinn som skyldes ansatte?

– Det er riktig at man har svinn fra ansatte hele veien fra transport, lager og inne i butikken. Også her er vårt inntrykk at det er noe variasjon mellom kjedene, men her har vi ikke tall på hvor stort svinn vi snakker om.

Si "hei!"

– Hva kan senterledelse og butikkene selv gjøre?

– Først og fremst er det god service i butikkene. Hilse på kundene, si "hei" rett og slett. Gi kunden, da eventuelt tyven, oppmerksomhet. Oppmerksomhet liker de ikke. Bare ved å hilse på kundene blir man kvitt mange potensielle tyver, sier Paulsen.

Videre oppfordrer han til å ha god orden og en butikk med god oversikt. Man må tenke på hvor man har kassa, hvor man står og pakker ut varer, vareplassering og varesikring. I tillegg bør det lages tyverikart ved at man kartlegger slik at man blir klar over hvor i butikken man har "problemområder", områder hvor det ofte blir stjålet varer fra.

– Når man pakker ut varer, bør det skje på et sted hvor man har oversikt over butikken. Man bør ikke stå med ryggen til, understreker Paulsen.

Kamera forebygger og skaffer bevis

Varesikring finnes i flere varianter, fra alarmbrikker, alarmbøyler til vaiere. Dyre varer settes gjerne inne i montre.

Tore Paulsen understreker er det alltid bra med kamera.

– Vi fra senterledelsen tilrettelegger med sikkerhetskurs. Vi har hatt kurs med vår egen sikkerhetsavdeling intern i Olav Thon-gruppen, og nyttige workshops med eksterne rådgivere. Vi har både uniformert og sivilt vakthold. I tillegg har vi også et nytt og moderne kameraovervåkingsanlegg som dekker hele senteret. Dette gjør at vi kan følge med og oppklare flere tyverier. Kameraene virker forebyggende, og kan gi bevis som er viktig ved anmeldelser.

Kameraene leveres av NOKAS som har sentral avtale med Olav Thon Gruppen.

– Vi fører statistikker og følger opp de butikkene som er ekstra utsatt for tyveri. Og vi følger opp så alt tyveri blir politianmeldt. Det er viktig.

– Hvor interessert er politiet?

– De rykker ut så fort de har mulighet, så de følger opp og er interesserte. Men både vi og politiet skulle selvfølgelig ønske de hadde hatt flere ressurser, og noen ganger må de prioritere andre oppdrag, noe som gjelder hele Sverige. Men vi har et tett og godt samarbeid med politiet her i Charlottenberg, avslutter Tore Paulsen.

Powered by Labrador CMS