Forbrukertilliten fra mai 2007 til september 2017. (Tabell: Opinion)

Svakt fall i forbrukertilliten i september

Men den er fortsatt høy, og betydelig styrket i løpet av 2017.

Publisert

Det viser den siste målingen av forbrukertillitsindeksen (CCI) fra Opinion.

I september er CCI på 12,2 poeng; en svak nedgang fra årsbeste i august, men 4,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

Positiv trend

Gjennomsnittet av de ni målingene som er gjennomført så langt i år gir en tillitsindeks på 9,8 poeng, noe som er 5 poeng høyere enn gjennomsnittet av målingene i 2. halvår i 2016.

– Indeksen for troen på landets økonomi har nå vært positiv i syv måneder på rad. Selv om det ikke er stor forskjell om vi ser andre og tredje kvartal opp mot hverandre, så er det en tendens til at den samlede forbrukertilliten har økt gjennom sommeren og inn i høsten, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion i en pressemelding.

Noen flere tror på økt arbeidsledighet

Ser vi på arbeidsledighetsindeksen, så har den falt til et betydelig lavere nivå i tredje enn i andre kvartal. Det vil si at det er stadig færre som tror at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder.

– Ledighetsindikatoren øker riktignok i september, det er altså en økning blant de som tror at arbeidsledigheten vil være høyere, men vi registrerer fortsatt et av de laveste nivåene for denne indikatoren siden Opinions målinger ble startet for over ti år siden, sier Henrik Høidahl.

God tillit til egen økonomi

Høidal forteller videre at tilliten til egen økonomi er styrket siden augustmålingen, og nå er på sitt høyeste nivå siden august 2014.

– Også denne CCI-indikatoren er styrket gjennom 2017. Det har gått motsatt vei for spareindeksen, færre sier de planlegger sparing, men utslagene er relativt små, sier Henrik Høidahl.

(Pressemelding fra Opinion)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).

(Kilde: Opinion)

Powered by Labrador CMS