Forbrukertilliten fra mai 2007 til august 2017. (Tabell: Opinion)

Nytt oppsving i forbrukertilliten

Tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet øker.

Publisert

Det viser den siste tillitsmålingen til Opinion.

Siden juni 2016 har det vært flere optimister enn pessimister. I august når forbrukertillitsindeksen (CCI) nye høyder. Den er nå på 13,4 poeng, opp 3,4 poeng fra juli, og er 7,2 poeng høyere enn for ett år siden.

– Norske forbrukere har blitt stadig mer optimistiske, og det er først og fremst tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet som er styrket i betydelig grad, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, i en pressemelding.

– Optimismen har fått fotfeste

Han forteller videre at det for sjette måned på rad er flere som heller tror at landets økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder.

– I samme periode er det også flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder. Tillitsindeksen viser at optimismen har fått fotfeste etter flere måneder med nedgang i ledigheten, og der andre økonomiske indikatorer har pekt i riktig retning, sier Høidahl.

Ledighetsindeksen er CCI-indikatoren som endrer seg mest fra juli til august. Opinion har ikke målt sterkere tro på arbeidsmarkedet siden denne månedlige undersøkelsen ble påbegynt for over ti år siden.

– Det er nå 41 prosent som tror at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder, 16 prosent tror den vil være høyere, mens 32 prosent tror den vil være på samme nivå som i dag, sier Høidahl.

Fortsatt høy sparevilje

Spareviljen har imidlertid ikke endret seg i samme grad det siste året. Den er fortsatt høy, noe som reflekteres i kjøpsindeksen, som sier noe om forbrukernes planer om større anskaffelser det kommende året:

– Kjøpsindeksen har riktignok økt, men ikke samme takt som tillitsindeksen. Forbrukerne synes å være mer avventende når det gjelder å handle større forbruksgoder, bil og bolig til tross for økt optimisme, sier Henrik Høidahl i Opinion.

CI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende 12 månedene.

(Pressemelding fra Opinion)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS