Forbrukertilliten fra mai 2007 til oktober 2017. (Tabell: Opinion)

Det mest markante CCI-fallet på ett år

Fortsatt høy forbrukertillit til tross for fall i høst

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt fra toppnoteringen 13,4 poeng i august til 12,2 poeng i september, og nå i oktober faller den markant, til 9,1 poeng, viser oktobermålingen til Opinion.

Flere tror på dårligere økonomi

Utover i 2017 har forbrukerne i økende grad fått tilbake troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet, selv om vi har sett et fall i tilliten de to siste månedene. CCI er 5,6 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

Fra september til oktober er det markante endringer for tre av de fire indikatorene som samlet utgjør forbrukertillitsindeksen, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion:

– Forbrukerne svarer i større grad denne måneden at de tror at både egen økonomi og landets økonomi vil være dårligere om 12 måneder. De tror også i mindre grad at de vil spare og øke formuen kommende 12 måneder, sier Høidahl i en pressemelding.

Negativ for første gang siden februar

Han mener det mest bemerkelsesverdige i oktober er at indeksen for troen på landets økonomi om 12 måneder er negativ for første gang siden februar.

– Det vil si at det er noen flere, eller omtrent like mange, som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. Det er 28 prosent som tror at landets økonomi vil være litt eller mye bedre om ett år, mens 27 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere; opp fem prosentpoeng fra september, sier Høidahl.

Indeksen som sier noe om forventet arbeidsledighet øker i oktober, men endringen er ikke statistisk signifikant, forklarer Høidal.

– Det er fortsatt flere som tror at ledigheten vil være lavere enn høyere om ett år. Indeksen er, til tross for økningen i oktober, fortsatt relativt lav, og den ligger betydelig lavere enn den gjorde for ett år siden og ved inngangen til 2017, sier Henrik Høidahl.

(Pressemelding fra Opinion)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).

(Kilde: Opinion)

Powered by Labrador CMS