Illustrasjon: Værste AS
Illustrasjon: Værste AS

Værstetorvet politisk klarert

Byutviklingsprosjektet Værstetorvet med et stort kjøpesenter på 24.000 kvadratmeter i Fredrikstad kommer til å bli realisert med ferdigstilling i 2022 etter at både Frp, Høyre, Senterpartiet og MDG alle støttet Arbeiderpartiets innstilling i planutvalget.

Publisert

Det opplyser Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS, til Retailmagasinet.

Et helhetlig byutviklingsprosjekt

På selskapets hjemmeside gir Delbekk bakgrunnen for den forestående utbyggingen: – Byutviklingsprosjektet “Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer, og handel. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum. Byutviklingsprosjektet alene vil tilføre 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca. 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.

OBS Hypermarkedet og Elkjøp klare

Delbekk opplyser videre: – Fredrikstad skal bli et foregangseksempel på en by som slår tilbake mot handelslekkasjen til store handelsområder og kjøpesentra utenfor sentrum. At OBS Hypermarked nå for første gang etablerer seg i en bykjerne, Fredrikstad sentrum, er et stort skritt for å ta tilbake Fredrikstads status som Østfolds handelshovedstad. Elkjøp er også klar. Fra før av har gode handelskonsepter som både Monki og HM nylig etablert seg i Fredrikstad sentrum.

Trenger et større bysentrum

Delbekk bekrefter beskrivelsen på hjemmesiden: «Fredrikstads befolkning vokser over landsgjennomsnittet. Vi er i dag Norges 6. største by, men er ikke en gang topp 20 når det gjelder ­størrelsen på sentrum. Dette forholdet bør utjevnes og da må vi utvikle flere boliger og handelstilbud i sentrum.

Vi lanserer et moderne byutviklingsprosjekt som vil utvide Fredrikstad sentrum over til Kråkerøysiden. Dette er en fornuftig retning på sentrumsutviklingen fordi det bidrar til at folk kan handle i egen by, samt gjøre elva til midtpunktet i byen. Prosjektet skaper en ny og urban forlengelse av dagens sentrum, der folk kan bo, jobbe og handle.»

Støtter prosjektet

De kjente kommentatorene på byutvikling og arkitektur, Erling Dokk Holm og Ellen Hellsten, støtter prosjektet: “En utbygging på Værste–Åsgård syd og nord vil medføre at sentrum av Fredrikstad blir mer attraktivt både å handle og investere i. Vi oppfatter at balansen mellom bolig og næring er godt avstemt med handelsanalysen vi er forelagt for Fredrikstad.”

Satser på Fredrikstad

Trond Delbekk: – Vi håper og tror at alt kan stå ferdig i 2025. (Foto: Værste AS)
Trond Delbekk: – Vi håper og tror at alt kan stå ferdig i 2025. (Foto: Værste AS)

Videre: «Prosjektet som helhet vil føre til at det investeres i ca. 2 mrd. kroner i sentrums­området. 260 boliger, 12.000 kvm kontorer og 27.000 kvm handels­arealer fordelt på inne og ute, vil sammen med en ny og bedre ­tilpasset infrastruktur og en god parkeringsløsning gi et styrket sentrum som legger til rette for gangbasert bruk av hele byen.

Prosjektet er i tråd med og svarer på dagens byområde­plan og kommunens vedtatte mål om et styrket sentrum med elven som midtpunkt og en sterk akse mellom den nye stasjonen på Grønli – dagens sentrumskjerne - og den nye bydelen på Værste.»

Legger en milliard på bordet

«Prognoser fra SSB viser at Fredrikstad, Drammen og Oslo er de tre byene i Oslofjordregionen som vil vokse mest i tiden som kommer. Forutsetningen er at sentrum utvides med både boliger og handel. Med Værsteområdet i sentrum, og solide investorer som vil legge nærmere to milliarder på bordet, kan vi nå starte en god sirkel i Fredrikstad.»

Handelsdelen sluttføres i 2022

– Vi har arbeidet siden 2013 med disse planene. Det har vært både krevende og tatt lang tid, kommenterer Delbekk overfor Retailmagasinet.

– Kommunen ønsker nå planen vår slik vi har fremmet den gjennomført. Det er vi selvfølgelig fornøyd med, og starter nå opp med å sluttføre arbeidet til rammesøknad. Scala Eiendom vil gjenoppta arbeidet med utleieavtaler og vil parallelt forhandle med entreprenører. Prosjektet med 70.000 kvm med handel, parkering og boliger må bygges samtidig. Handelsdelen forventes sluttført på senhøsten 2022. I tillegg skal veier bygges om, og det skal realiseres et prosjekt nærmere gangbroen på nærmere 20.000 kvm, innbefattet 3.000 kvm handel. Vi håper og tror at alt kan stå ferdig i 2025, avslutter Værste-direktøren.

Bekymret

Både Torvbyen og Østfoldhallen frykter for hva et nytt kjøpesenter på Værste vil bety for sentrum, melder Fredriksstad Blad.

Og det har ikke vært lutter enighet om å klarere prosjektet: – Vi tror at et nytt kjøpesenter på Værste enten vil svinne hen i løpet av få år eller utkonkurrere Torvbyen og gågata, skriver Hannah Berg, 1.-kandidat og politisk nestleder Rødt Fredrikstad, i Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS