Kjøper byggevarer for én milliard

Nord-norske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO) og Byggmakker har inngått milliardavtale om kjøp av byggevarer.

Publisert

– Avtalen har en verdi på nærmere 1 milliard kroner over 3 år, og er nå utvidet til å gjelde de fire nordligste fylkene, sier innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO.

Byggmakker fortsetter som leverandør av trelast og byggevarer til NESOs medlemsbedrifter i de nordligste fylkene. Partene forventer en omsetning gjennom avtalen på nærmere 1 milliard kroner over tre år.

– Vi er spesielt glad for at vi nå kan utvide dekningen av avtalen. Med den sterke posisjonen og dekningsgraden Byggmakker har i vårt medlemsområde, og gode leveringsbetingelser, var det derfor naturlig å forlenge og videreutvikle eksisterende avtale. For oss er dette en meget gunstig avtale, siden våre medlemmer får god tilgang til byggevarer til en pris entreprenørene ikke ville fått hver for seg, sier Flygel.

Egen servicegaranti

Ifølge Flygel er avtalen spesiell fordi den er tilpasset NESO sin struktur, med både små og store medlemmer i NESO.

– Begge parter skal sørge for at dette er en avtale som er gunstig for alle, også for de største entreprenørene. Det har medført at vi har lagt inn noen nye rutiner i avtalen som sikrer et kvalitativt godt samarbeid mellom BM utsalgene og NESOs medlemmer. Vi har blant annet lagt inn en egen servicegaranti og som omhandler forhold som reklamasjon og tidsfrist for å levere tilbud, sier han.

Viktig for Byggmakker

Godt over 20 butikker i Byggmakker vil levere varer og tjenester til NESO i tråd med avtalen.

– Dette er en stor avtale for oss og våre BM-utsalg i de fire nordligste fylkene og som gjør at vi effektivt får utnyttet våre lager- og logistikkløsninger. Avtalen og gjennomføringen av den bidrar også til felles utvikling hos begge parter. I denne regionen er BA-næringen den største, både sammenlignet med privat og offentlig sektor. Og samlet sett representerer NESO en omsetning på 10 mrd og sysselsetter 4000 personer. Vi tar det derfor som en stor tillitserklæring at vi på bakgrunn av tidligere leveranser og en god avtale får fortsette samarbeidet med NESO, sier Per Anders Ruud, KAM- og storkundeansvarlig i Byggmakker Handel AS.

Powered by Labrador CMS