Eiksentrene tilbyr storskala biehotell.
Eiksentrene tilbyr storskala biehotell.

Bærekraft – Eik-butikkene ruller ut biehotell

Eiksenteret har utviklet biehotell i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hotellene er laget for norske forhold og er produsert i Norge. Tiltaket skal bidra til økt pollinering og viktig forskningsbasert kunnskap om bier og bærekraft.

Publisert

Biehotellene skal tilbys over hele landet fra Eiksentrenes 47 butikker. Samarbeidet med NINA er ett av flere konkrete bærekrafts-prosjekter som er i gang eller under planlegging i regi av Eiksentrene. Utover sommeren og høsten 2022 kommer flere konkrete tiltak.

– Eiksentrene og NINA har felles interesser med tanke på bærekraft og naturmangfold. Helt konkret er pollinering viktig for landbruket, og for å sikre dette er vi avhengig av et godt samarbeid mellom folk, myndigheter og forskere for å klare å ivareta dette, forklarer Henrik Fagerland, Nordisk produktsjef hos AGCO og Eikmaskin. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINAs overordnede mål er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. – Vi ble svært glade for å få henvendelsen fra Eiksentrene om utvikling av biehotell. Det at en stor og landsdekkende aktør innen landbruket tar tak i dette ved å sette fokus på naturmangfold, skaper et viktig bidrag i formidlingen om pollineringens betydning, sier Erik Stange, forsker hos NINA.

Astrid Brekke Skrindo fra org.NINA og Henrik Fagerland fra Eiksenteret viser fram det nye biehotellet.
Astrid Brekke Skrindo fra org.NINA og Henrik Fagerland fra Eiksenteret viser fram det nye biehotellet.

Hotell med mange rom

Det er 208 arter villbier som bor i Norge, og det kan forventes at omtrent 20 forskjellige arter kommer til å flytte inn i et slikt hotell. Hotellet er bygd etter flere prinsipper som skal gjøre det tilpasset lokale forhold. Biehotellet er bygget i treverket Kebony, som er et miljøvennlig alternativ. Det er annerledes enn mange av de andre masseproduserte biehotellene som for eksempel bruker hull som er altfor store. Her er det brukt mange små hull, ned til 4 mm, som er riktig størrelse for en vesentlig del av artene vi har her i Norge. De fleste hull i dette hotellet er 6 og 8 mm i diameter, med noen få som er opp til 10 og 12 mm for de større bladskjærerbiene. Det er brukt et utvalg av materialer: klosser, siv og sugerør, noe som skaper variasjon i overflaten. Dette bidrar til at biene som må finne veien tilbake til reiret sitt kan navigere til riktig hull. Hotellet har også et slags gitter som hindrer at fugler kommer og forstyrrer hekkerørene. Hotellet er to-sidig da noen bier foretrekker soleksponerte områder, mens andre trives bedre i skyggen. I tillegg til dette hotellet, som måler ca 2 meter i bredden og nesten 3 meter i høyden, har Eiksenteret også utviklet et biehotell som kan monteres i private hager.

Ønsker bevisstgjøring rundt pollinering

– Vi ønsker å være en formidler av viktig og relevant kunnskap tilknyttet landbruket. Derfor har vi opprettet en egen landingsside som man kommer til ved å skanne QR-koden som er montert på hotellet for ytterligere informasjon. Biehotellet er et tiltak Eiksenteret gjør for å bidra til bevisstgjøring rundt pollinering, noe som er avgjørende for å sikre klimarobuste avlinger og gode plantesamfunn. Jeg håper at flere ønsker å støtte opp under dette tiltaket ved å sette opp biehotell på sine områder, slik at vi i fellesskap bidrar til å bevare og styrke habitatene til biene, avslutter Henrik Fagerland.

Biehotellet måler nesten 2 meter i bredden og rundt 3 meter i høyden.
Biehotellet måler nesten 2 meter i bredden og rundt 3 meter i høyden.
Powered by Labrador CMS