Illustrasjon: Capgemini

Capgemini: Norsk bank- og butikksamarbeid truer verdens mest effektive betalingssystem

Ifølge World Payments Report 2018 truer norsk bank- og butikksamarbeid verdens mest effektive betalingssystem.

Publisert

Norske banker og utsalgssteder har gått sammen om å lage verdens mest effektive betalingssystem. Men nå kan systemet bli offer for sin egen suksess, ved at det ikke er lønnsomt å gi norske forbrukere tilgang på den ferskeste betalingsteknologien.

– Myndighetsinitiativer og industrisamarbeid har gjort det norske betalingssystemet til en av de rimeligste og mest effektive i verden. Men nå ser vi at andre land tar i bruk ny betalingsteknologi og -løsninger som ikke er lønnsomme å tilby her hjemme, sier spesialist på betaling og e-handel i Capgemini Invent, Thierry Morin.

Tar i bruk kontantløs betaling

– Vi ser at andre land tar i bruk kontantløs betaling i større utstrekning enn her i Norge. Vi ser også at andelen mobilbetaling i norske butikker er svært lav, selv om mobilbetaling mellom personer har vokst kraftig med løsninger som for eksempel Vipps, sier Morin.

Han sier at det foreløpig ikke er lønnsomt for norske utsalgssteder å tilby alternative betalingsløsninger som Visa eller MasterCard kontaktløs betaling eller for teknologikjemper å tilby digitale lommebøker som Apple Pay, Samsung Pay eller Alipay, og at dette på sikt kan true Norges lederposisjon på effektive betalingsløsninger.

– Samtidig vet vi at BankAxept har utviklet et kontaktløst betalingssystem som er konkurransedyktig på pris, og at norske forbrukere vil presse på for at utsalgssteder skal tilby alternative, digitale betalingsløsninger, sier Morin.

Kontantløst Europa

I samarbeid med storbanken BNP Paribas har Capgemini sluppet World Payment Report 2018 (WPR 2018), som sammenligner betalingssystemene verden over. Rapporten viser at Europa, og særlig Norden, er i en særstilling på kontaktløs betaling.

Europa er på vei mot kontantløs økonomi, godt drevet av tilrettelegging fra myndighetene. Et eksempel er EU-direktivet for betalingstjenester, kjent som PSD2, som ble iverksatt tidligere i år og vil tvinge bankene til å dele informasjon om deres kontosystemer. Dette åpner for konkurranse og innovasjon i markedet for betalingstjenester, ved at bankene blir utfordret av fintech-selskaper og teknologikjemper.

De nordiske landene peker seg ut med den klart høyeste andelen kontantløse transaksjoner pr. innbygger (rundt 450 i året) og en svært beskjeden andel kontantbetalinger (rundt 10 prosent).

– Dette funnet er ikke overraskende. Norge og Norden har et moderne banksystem og forbrukere som ligger langt fremme i å ta i bruk nye, digitale løsninger, sier Morin.

Et annet område der Norge og Norden ligger langt fremme, er på betalingskort tilknyttet rabatt eller kundelojalitetsprogrammer.

– Fordelsprogrammer har blitt et viktig våpen i kampen om å beholde kunderelasjonen og bygge lojalitet i et svært konkurranseutsatt marked. Også her peker Norge seg ut som et av de mest velutviklede markedene i Europa, sier Morin.

Størst vekst i øst

Selv om Norden ligger lengst fremme, skjer mesteparten av veksten i kontantløse betalinger øst. Fremvoksende økonomier står i dag for en tredel av det globale markedet for kontantløse betalingsløsninger og vil vokse til om lag halve det globale volumet i 2021, viser Capgemini-rapporten.

– Digitale betalingsløsninger utgjør en stadig større del av verdens transaksjoner. Det er positivt for alle – både forbrukerne, banksektoren, utsalgssteder og samfunnet for øvrig – ved at det blant annet tar ned kostnaden på betalinger og gjøre korrupsjon og betalingssvindel vanskeligere, sier Morin.

Han utelukker ikke et norsk eksport-eventyr for norske formidlere av betalingssystemer som satser internasjonalt. Tidligere i år ble det blant annet kjent at Vipps skal bygge tjenesten i utlandet.

– Norske og nordiske aktører har gode muligheter til å bruke deres erfaringer og teknologi på mer umodne markeder, selv om konkurransen er stor og selskapene ikke har de samme konkurransefortrinnene ute som hjemme, avslutter Morin.

(Pressemelding)

Om World Payments Report 2018

Den årlige rapporten World Payments Report består av forskning basert på intervjuer og en online-undersøkelse. Rapporten er blitt publisert i over ti år. Denne utgaven inneholder for første gang også en evaluering av tredjeparts løsninger, for eks. apper. I ”Payments Open Banking Assessment” har man undersøkt tredjepartsløsninger i 16 land ut fra et betalingsperspektiv.

 

Om betalingsløsninger i Norge:

  • Kortbruken i Norge ligger på verdenstoppen, men mer enn 440 korttransaksjoner per innbygger i 2017.
  • Det nasjonale betalingssystemet i Norge, BankAxept, ble brukt i rundt 70 prosent av alle korttransaksjoner gjennomført med norske kort i 2017.
  • Over 80 prosent av alle mobilbetalinger i Norge var mellom forbrukere, og i hovedsak med bruk av tjenesten Vipps. Andelen mobilbetalinger i butikk er lavere i internasjonal sammenheng. 
  • Norge ligger også bak nabolandene når det gjelder kontaktløse betalingsmetoder (NFC) i butikk. Halvparten av alle korttransaksjoner ble utført kontaktløst i Danmark, mot bare 1,1 prosent i Norge.

 

Om Capgemini 

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med 200 000 ansatte i over 40 land. I 2017 rapporterte konsernet en omsetning på 12,8 milliarder Euro. 

 

Powered by Labrador CMS