(Illustrasjonsfoto: yayimages.com) Bla om for å se resultatene fra undersøkelsen
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)
(Bilde fra Aera sin rapport Handelens barometer for betaling og identifikasjon)

Nesten halvparten av oss bruker fortsatt kontanter

Resultatene fra Handelens transaksjons- og identifikasjonsbarometer tyder på at kontantenes død i Norge er overdrevet. Nesten halvparten av alle nordmenn benyttet kontanter til å betale i butikk den siste uken.

Publisert

Mer åtte av ti har betalt med bankkort ved kjøp i butikk og 46 prosent oppgir å ha brukt kontanter til betaling for ett av sine kjøp den siste uken. De fleste kontantkjøpene skjer i dagligvarebutikken og til småkjøp på kafé, kiosk og bensinstasjon, skriver Aera Payment & Identification i en pressemelding.

– Det er skapt et inntrykk av at vi lynraskt går mot et kontantfritt samfunn, og vi var veldig overrasket over å se at kontantbruken fortsatt er så stor. For varehandelen er det viktig å betjene alle kunder uavhengig av hva de ønsker å betale med. Selv om det er liten tvil om at bruken av kontanter er nedadgående, vil det fortsatt være kunder som ønsker å betale kontant i fremtiden. Varehandelen vil ønske å betjene kundene på en god måte uavhengig av hva de vil betale med, sier Hans Petter Hoel, administrerende direktør i Aera.

Sett i lys av den debatten om det kontantløse samfunnet, er bruken av kontanter overraskende høy, sier ans Petter Hoel, administrerende direktør i Aera. (Foto: Area)

Forventer at betalingsapper blir viktigere

Aera står bak Handelens transaksjons- og identifikasjonsbarometer, som er gjennomført av Opinion i oktober 2017. Barometeret skal fremover fange opp endringer i bruk og holdninger til ulike betalingsmidler og kundeidentifikasjon.

– Vi ser at bankkortet står veldig sterkt som betalingsmiddel i Norge. Forbrukerne opplever det som enkelt, effektivt og pålitelig. Mobile betalingsapper oppleves som noe mindre pålitelige, trolig som følge av tekniske utfordringer. Samtidig er det en forventning om at betalingsappene, som så langt vært introdusert i begrenset grad i varehandelen, vil bli viktigere som betalingsmiddel om 8-10 år. Det blir spennende å se hvor raskt denne utviklingen går, sier Hoel.

– Overraskende høy kontantbruk

Befolkningens holdninger til kontanter gjenspeiles også i den faktiske atferden. Gjennom et unikt prosjekt er Aera i ferd med å kartlegge og deretter følge utviklingen i bruken av ulike betalingsmidler basert på faktiske transaksjonsdata. Aera har store handelsaktører som blant annet NorgesGruppen, Coop og Reitangruppen med på laget, og innhenter disse dataene på et aggregert nivå.

– På grunnlag av et enormt volum av faktiske transaksjoner kan vi rapportere på den faktiske fordelingen av alle typer betalingsmidler. Så langt viser våre beregninger at kontantandelen i årets første halvår var på mer enn 15 prosent av handlene i norske dagligvarebutikker. Sett i lys av den debatten som har vært rundt et kontantfritt samfunn er dette overraskende høyt, sier Hoel.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Om Aera Payment & Identification (tidligere Retail Payment):

Eies av NorgesGruppen og Coop

Utvikler en plattform for betaling og identifikasjon

Plattformen gjør det mulig å koble fysisk og digital handel sammen og følge kunden på tvers av betalingsløsninger og kanaler

Infrastrukturen utvikles sammen med verdens ledende teknologipartnere

Powered by Labrador CMS