Foto: YX
Foto: YX

YX lanserer bensin med 15 prosent fornybart innhold

Kan brukes i alle bensinbiler.

Publisert

Den nye bensinen har samme pris og egenskaper som standardbensin, samtidig som den reduserer klimagassutslipp ved at fossile komponenter er byttet ut med fornybare, skriver YX i en pressemelding. Bensinen produseres av svenske Preem, og tilbys på YX stasjoner på Østlandet.

– For å redusere klimagassutslipp har norske myndigheter vurdert å innføre en bransjestandard for bensin med 10 prosent etanol (E10), men det er utfordrende fordi ikke alle biler kan bruke denne bensinkvaliteten. YX introduserer nå en enkel og effektiv løsning, og tilbyr en bensinkvalitet som bidrar til større reduksjon i CO2-utslipp enn E10 og som alle bensinbiler kan bruke, sier Annar Sletvold, daglig leder i YX Norge AS

Bensinen har fått navnet Preem Evolution Bensin, og oppfyller norsk og europeisk standard for bensin.

– I 2016 reduserte Preem Evolution Bensin CO2-utslippene med 12 200 tonn i Sverige, hvilket tilsvarer utslipp fra cirka 8 100 biler. Preem Evolution Bensin ble lansert i Sverige i 2011, og hadde da 10 prosent fornybart innhold. I dag har den i gjennomsnitt 16 prosent fornybart innhold i Sverige. Vi arbeider stadig for å øke fornybarandelen i bensinen vår, sier Ketil Thorsen, Preem sjef i Norge.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Preem Evolution Bensin inneholder 10 prosent biobensin basert på skogavfall og 5 prosent etanol. Det betyr at Preem Evolution Bensin totalt har 15 prosent fornybart innhold. Til sammenligning inneholder en standardbensin i dag alltid 5 prosent etanol.

YX Norge AS er en del av Uno-X Energi som eies av Reitangruppen. Uno-X Energi ønsker å bidra til å redusere CO2-utslipp gjennom å velge effektive, langsiktige og bærekraftige løsninger. Samtidig som ambisjonen naturligvis er å øke omsetningen av flytende fornybart drivstoff fremover, tilbyr Uno-X Energi infrastruktur for el-bil lading og tanking av hydrogen.
YX Norge AS er drivstoffleverandør til en kjede av betjente bensinstasjoner, og har som mål å være den beste samarbeidspartneren for bensinstasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere). YX har i dag 217 utsalgssteder, og i 2019 tar Reitangruppen tilbake Shell 7-Eleven stasjonene og de 87 stasjonene blir da YX 7-Eleven.

Preem AB er Sveriges største drivstoffselskap og står for cirka 80 prosent av svensk raffinerikapasitet, og cirka 30 prosent av den nordiske. Selskapets raffinerier i Gøteborg og Lysekil refereres til som de mest moderne og miljø- og energieffektive i Europa. Preem har også en rekke utsalgssteder og er Sveriges største drivstoffselskap., og Selskapets raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa.
Preems visjon er å være ledende i overgangen til et bærekraftig samfunn, og utvikle drivstoffer som inneholder en større og større andel av fornybare råvarer og gir betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra transportsektoren.

(Kilde: YX og Preem)

Powered by Labrador CMS