Gulskogen er kåret til beste kjøpesenter på bærekraft. Superselma-prosjektet gir både en miljøgevinst og skaffer penger til et ideelt formål.
Gulskogen er kåret til beste kjøpesenter på bærekraft. Superselma-prosjektet gir både en miljøgevinst og skaffer penger til et ideelt formål.

Beste kjøpesenter på bærekraft

I en tid hvor "alle" satser på bærekraft ble Gulskogen kåret til aller beste kjøpesenter.

Publisert

På Kjøpesenterkonferansen 2019 i Trondheim vant Gulskogen bransjens første Bærekraftpris.

– Dette er vi svært stolte av. Bærekraft er et fokusområde for oss i kjøpesenterbransjen og ikke minst i Steen & Strøm som eier Gulskogen, sier senterleder Elisabeth Lohk.

– Prisen gir motivasjon og energi hos alle. Alle på senterkontoret er stolte. Rundt på senteret er de ansatte i butikkene også utrolig stolte. Det gjør at vi kan fortsette jobben vi gjør og bli enda bedre i fremtiden. Ikke minst forstår alle hva det dreier seg om når vi må spare strøm og vann eller være litt strenge med avfallshåndteringen. I tillegg er det viktig at vi synes det er gøy, og ikke bare en plikt, legger hun til.

Tor Kjetil Dedekam Pederssen, eiendomssjef i OBOS Eiendom, delte ut Bærekraftprisen til Gulskogen. Foto: Ingar Paul Taxt
Tor Kjetil Dedekam Pederssen, eiendomssjef i OBOS Eiendom, delte ut Bærekraftprisen til Gulskogen. Foto: Ingar Paul Taxt

Lohk tror at juryen hadde en vanskelig oppgave.

– Veldig mange er flinke, men vi var litt flinkere og tydeligere på fokusområdene. Vi oppnådde høy score på håndtering av vann, strøm og avfallshåndtering, og det gjorde nok utslaget.

Hun berømmer teamet rundt seg på senterkontoret hvor de har et felles mål: "Vi skal ha et trygt, sikkert og rent senter for våre kunder og leietakere samt at vi skal ivareta lover og regler og ha fokus på bærekraft."

Sertifisert

– Som et resultat av måten vi jobber på, er vi blitt ISO-sertifisert og har oppnådd Excellent i sertifiseringen Breeam In Use som handler om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger. I tillegg er vi stolte av at mange av våre butikker har fokus på bærekraftige tiltak for kundene og bidrar med god avfallssortering, strøm og vannsparing, sier Lohk.

Alle miljømål som vann, energi og avfallshåndtering måles hver dag og rapporteres hver uke og måned opp mot målene.  
Alle miljømål som vann, energi og avfallshåndtering måles hver dag og rapporteres hver uke og måned opp mot målene.  

Sorteringsgraden for avfall ble på 79% i fjor og ligger på 77% så langt i år.

– Dette har vi fokus på sammen med våre leietakere. At vi går litt ned i år skyldes byggeprosjektet hvor vi har vært nødt til å legge om en del systemer. Men leietakerne er utrolig flinke fortsatt, sier Lohk.

– I Superselma-prosjektet er det to ting som er bra. Alle tomflasker blir samlet inn i containere. I tillegg til miljøaspektet, blir det også inntekter. Både kunder og ansatte bidrar. Her har vi samlet inn mange penger i løpet av tre år, fortsetter hun.

Plandokumenter

Senterlederen forteller at de har tre hovedfokusområder som de jobber med daglig:

- Miljø

- Samfunnet i lokalmiljøet

- Menneskene

På alle Klepierre og Steen & Strøms kjøpesentre er det innført et verktøy med navnet Act For Good: "Act for the planet, act for the territory and act for people."

I fjor endte sorteringsgraden på 79%.
I fjor endte sorteringsgraden på 79%.

– Et flott verktøy for bærekraftområder, sier senterlederen.

Alt Gulskogen gjør er nedfelt i en businessplan og en markedsplan – hvor de har satt mål og lager strategi.

– Vi tar ut retningslinjene for den operative hverdagen. Alle miljømål som vann, energi og avfallshåndtering måles hver dag og vi rapporterer hver uke og måned opp mot målene våre. Vår deltagelse i samfunnet er også noe vi har nedfelt i planene og som skal ha et fokus i henhold til våre CSR-mål og retningslinjer, sier Lohk.

Integrering

På Gulskogen har de valgt områder som spesielt ivaretar barn og ungdom og innser at det må jobbes over tid for å skape resultater.

– Vi skal være synlig i våre samarbeid og det skal være noe som gir tilbake i samfunnet, understreker Lohk.

De som jobber på senteret skal ha et godt arbeidsmiljø.

– Det er selvfølgelig en stor oppgave med så mange mennesker, så vi er avhengig av at alle bidrar. Men vi skal tilrettelegge og bidra til dette. Inkluderende arbeidsliv har også vært et fokusområde – og her har vi samarbeidspartnere.

Drammen by jobbere med integrering gjennom Internasjonale Drammen.

– Vi har i vår strategi at vi skal bidra til å få folk ut i arbeid, og vi har tilrettelagt for det både på senterkontoret og i butikkene, avslutter Elisabeth Lohk.

Powered by Labrador CMS