Illustrasjonsfoto: Virke

350-kronersgrensen fjernes i 2020

At vi vil få konkurranse på like vilkår er helt strålende, selv om vi skulle ønske det skjedde fra 2019, heter det fra Virke. Regjeringspartiene og KrF har lyttet til handelen og fjerner 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker fra 1. januar 2020.

Publisert

– Alt vi har bedt om er å konkurrere på like vilkår, og vi er glad for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Konkurranse på like vilkår

Gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper. Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380 000 mennesker jobber.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig. 2018 har vært et svært vanskelig år for handelsnæringen - med omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser. For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene, sier Ivar Horneland Kristensen.

Har skilt oss ut

Norge har skilt seg ut med en særlig høy avgiftsfri grense for netthandel utenfor landets grenser. Våre naboland har enten betydelig lavere grenser eller de er i ferd med å fjerne slike avgiftsfrie grenser for å skape like vilkår ved netthandel innenfor og utenfor landets grenser.

(Pressemelding)

Om 350-kronersgrensen

En rapport fra Menon Economics viser at den momsfri 350-kronersgrensen for utenlandsnetthandel vil koste oss 40 arbeidsplasser i uken samtidig som staten taper en milliard i inntekter i 2019.Maksgrensen i EU er 22 euro for netthandel utenfor EUs grenser og det er moms fra første krone internt i EU. Det er besluttet at den avgiftsfrie maksgrensen skal avvikles fra 2021.

  • Sverige har allerede innført moms fra første krone også ved netthandel fra Kina og USA.
  • Danmark har en avgiftsfri grense på 80 kroner.
  • Nordmenns netthandel i utlandet i 2017 beløp seg til 22 milliarder kroner, herav 18,4 milliarder under 350 kroner, ifølge SSB.
  • I 2017 kom det totalt 40 millioner småpakker til Posten, handlet av norske forbrukere på utenlandske nettsteder.

(Kilde: Virke)

Powered by Labrador CMS