– Dersom du bestiller container, husk hansker, god håndhygiene og avstand til andre under ryddingen, sier Bente Åsen Sørum, CMO i Ragn-Sells AS.
– Dersom du bestiller container, husk hansker, god håndhygiene og avstand til andre under ryddingen, sier Bente Åsen Sørum, CMO i Ragn-Sells AS.

Avfallshåndtering er kritisk og viktig for samfunnet

Avfallsselskapene jobber på spreng for å opprettholde leveranse av tjenester og tar imot bestillinger som normalt. Ragn-Sells' anlegg er åpne, og oppdrag utføres etter vanlige bestillingsrutiner.

RagnSells skriver at målet hele tiden er å unngå opphopning av avfall, og de bestreber seg på å holde åpent for henting av avfall. De som ønsker å rydde hjemme eller på jobb, kan leie containere. Det anbefales å bestille på nett i disse dager.

Bedrifter og privatpersoner kan fortsatt bestille container til sin lokasjon.
Bedrifter og privatpersoner kan fortsatt bestille container til sin lokasjon.

Hansker, god håndhygiene og avstand

For å unngå videreføring av smitte, er det viktig at alle også under rydding og oppussing tenker forebyggende, spesielt i tilfeller hvor håndverkere eller andre hjelper til.

– Dersom du bestiller container, husk hansker, god håndhygiene og avstand til andre under ryddingen, sier Bente Åsen Sørum, CMO i Ragn-Sells AS.

Ragn-Sells følger alle anbefalinger fra folkehelseinstituttet, og har innført en rekke tiltak. Det er også innført beredskap for sykdom i egne rekker, og planlagt for mulige ferdselshindringer. Foreløpig er anleggene åpne, noen steder med noe innskrenkede åpningstider.

Powered by Labrador CMS