Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Virke

– Norsk arbeidsliv må moderniseres

Virke mener at det er stort behov for modernisering av arbeidstidsbestemmelsene ved å gjøre dem mer fleksible. Vibeke Hammer Madsen mener at Regjeringen må ta ansvar og følge Arbeidstidsutvalgets forslag.

Publisert

På dagens konjunkturseminar hos Virke gjentok adm. dir. Vibeke Hammer Madsen at det er behov for å gjøre norske arbeidstidsbestemmelser mer fleksible.

Virke er godt fornøyd med forslagene fra Arbeidstidsutvalget, som er blitt ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Spesielt forslagene om utvidet styringsrett for arbeidsgiver gjennom særregler for skift- og turnusordninger og at det tydeliggjøres hva som ligger i "særlig uavhengig stilling". Samt at kategorien "delvis uavhengig stilling" eventuelt blir innført. For disse kategoriene stillinger kan det nemlig gjøres unntak fra arbeidstidsreglene. "Delvis uavhengig stilling" fritas fra noen, men ikke alle reglene om arbeidstid. Lederstillinger og "særlig uavhengig stilling" er fritatt for de fleste slike regler.

Madsen begrunnet behovet for mer fleksible arbeidstidsbestemmelser med at ingen annen bransje enn varehandelen vil oppleve så store endringer på så kort tid.

- Vår melding til statsråd Anniken Hauglie er at forslagene ikke må bli lagt i en skuff, sa Virke-sjefen.

Unio foreslo nettopp at de ble lagt i en skuff..

Virke mener derimot at Norge har behov for omstilling og trenger en modernisering av lover, regler og tariffavtaler.

Vibeke Hammer Madsen mener at de foreslåtte endringene ikke er særlig dramatiske.

Forstår ikke arbeidstakerne

Vibeke Hammer Madsen kritiserte arbeidstakerorganisasjonene for å ha gått hardt ut i media med påstander om at de ikke er blitt involvert i prosessen før Arbeidstidsutvalget la fram sine forslag til nye og mer fleksible regler. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken fra arbeidstakerne.

– De har hatt like store muligheter for påvirkning som oss, sa hun.

Virke er Norges nest største hovedorganisasjon (etter NHO) og omfatter ca 20.000 virksomheter med 225.000 arbeidsplasser.

Powered by Labrador CMS