UNDER SENDING: Apotek1-TV lager både egne nyhetsprogrammer og programmer hvor man går i dybden på helserelaterte temaer.

Opplæring med egen tv-kanal

– Det settes store krav til kompetansen til våre ansatte, og det viktigste er at kundene får gode råd og god veiledning, sier fag- og kvalitetsdirektør Ellen Karine Ous.

Publisert

Egen TV-kanal med blant annet opplæringsfilmer og e-opplæring over nett er viktige hjelpemidler for Apotek1-kjeden som har et omfattende program for opplæring av sine ansatte.

– Vi vil at kundene skal oppleve at det er en forskjell. Hos oss skal de få gode råd og veiledning. De skal merke at de er kommet til en faghandel, understreker Ous.

Tradisjonelt sett har e-læring vært den mest vanlige opplæringsmetoden. Her har kjeden 120 ulike kurs for sine over 3.000 ansatte. I 2015 gjennomførte de 54.000 e-læringskurs i Apotek1. På denne måten kan de ansatte holde seg oppdatert på både temaer og produkter som er viktig når kunden kommer inn i butikken.

– Kompetanse er viktig for oss, og det settes store krav både til vedlikehold og oppdatering. Vi flytter opplæringen nærmest mulig arbeidsplassen, for på den måten å få best mulig effekt, sier Ous.

– Vi har detaljerte, ferdige opplæringspakker som er obligatorisk for alle ansatte i apotekene. Det handler både om informasjon, opplæring og å skape kultur, sier hun.

I disse pakkene har de en miks av ulike opplæringsmetoder og verktøy som skal gi best mulig utbytte av opplæringen. Gjennomføringen av opplæringspakkene foregår ute i hvert enkelt apotek.

Viktig samarbeidspartner

Apotek1 har flere viktige samarbeidspartnere. Da de for et par år siden skulle oppdatere sin kursplattform, gikk de bredt ut i markedet for å finne en leverandør som kunne tilfredsstille deres krav i en bransje med sterk konkurranse.

Etter en lang prosess landet de på løsningen Didac trainer LMS fra e-læringsleverandør Didac as. Den nye nettskolen, som ble lansert tidlig i 2015, inneholder om lag 120 e-læringskurs for Apotek1s over 3000 brukere.

– Vi er overbevist om at Apotek1 i dag har en av de mest innholdsrike og fleksible nettskolene i norsk varehandel, sier Christopher Seeberg, daglig leder i Didac as til Kjedemagasinet.

Løsningen fra Didac inneholder både Apotek1s egenproduserte kurs, kurs fra leverandører og det bransjefelles kompetansesenteret Apokus.

– Tilbakemeldingene fra de ansatte på kursene er god. De er enkelt bygget opp og gjør det mulig å benytte litt tid «innimellom» til å gjøre unna kursene. Plattformen er oversiktlig og enkel å bruke, forklarer Gyri Strand, apoteker ved Apotek1 på Tåsen Nærsenter i Oslo.

Egen TV-kanal

Apotek1 har også sitt eget opplæringssenter i kjedens hovedkvarter på Lørenskog, der ansatte inviteres til såkalte fagdager med spesielle kurs og temaer, og hvor det gjennomføres ledertrening og annen klasseromsundervisning. I tillegg arrangeres kjededager som er et viktig arrangement for å bygge kultur og stolthet. Her deltar 600-700 medarbeidere og arrangementet pågår over to dager.

– Kjededagene er også en opplæringsarena og deltakerne kan blant annet velge mellom 20 ulike parallelle sesjoner.

Med egen TV-kanal, Apotek 1 TV, sikrer de at de ansatte får best mulig utbytte av dette. Alle apotekene har en egen iPad, og nå installeres også storskjermer.

TV-kanalen, som har stor redaksjonell frihet med hensyn til hva de tar opp og hvilke programmer de lager, tilbyr naturlig nok et program som heter Produktfokus. Men de har også andre programkonsepter, som for eksempel Kunnskapsmester, som er et quiz-program.

– Andre eksempel er nyhetsprogrammet På innsiden, programmet Helseråd hvor vi går i dybden på helserelaterte temaer, samt et rent opplæringsprogram som heter På skolebenken. Vi har en fast stab, men leier i tillegg inn fagfolk etter behov ved større produksjoner, forteller redaktør Anders Dahl.

Det gode kundemøtet

I tillegg til opplæringen av de ansatte i butikkene, har Apotek1 en stor grossistvirksomhet som har sitt eget opplæringsopplegg. Det samme gjelder Multidose, som leverer ferdige medisinpakker til kommunale institusjoner.

– Dessuten er det slik at vi hele tiden har behov for flere farmasøyter, og noen av disse utdannes gjennom et eget opplegg vi har i samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag, HiNT. Videre tar vi inn farmasøyter fra andre land, og med disse kjører vi et eget opplegg som går på språk, regler, kultur og liknende, forteller Ellen Karine Ous.

Også de som har spesialoppgaver i apotekene finnes det en egen opplæring for.

– Vi gjør også mye kommunikasjonstrening i all opplæring vi gjennomfører for å sikre det gode kundemøtet. Da må produkt- og basiskunnskap ligge i bunn, understreker Ous.

– For det viktigste er at kundene opplever å få gode råd og god veiledning når de kommer inn i våre apotek, slår hun fast.

Powered by Labrador CMS