Apotek 1 Fornebu
Apotek 1 har beveget seg ut av startgropa og iverksetter en rekke bærekrafttiltak.

Apotek 1 øker farten i bærekraftarbeidet

Apotek 1 tar viktige steg mot økt bærekraft, men erkjenner samtidig at de i er i startgropa.

Publisert
Lise Østlund
Lise Østlund har nylig begynt som bærekraftansvarlig i Apotek 1.

I 23 år har Lise Østlund jobbet i Apotek 1, Norges største apotekkjede. Hun er utdannet både sykepleier og økonom, og nå skal hun bruke sitt bankende grønne hjerte i jobben som leder for bærekraft for å sikre en bærekraftstrategi som er bra både for miljø og økonomi.

I 2020 var hun med i et oppstartsprosjekt på bærekraft, og siden den gang har Apotek 1 kartlagt ulike interessenter for å se hvilke områder som er strategisk riktig å fokusere på.

– Dagens bedrifter må forholde seg til bærekraft da det nasjonalt og internasjonalt stilles økende krav til bærekraftig drift og rapportering, og ikke minst krever kundene våre at vi som en kjent og solid merkevare tar et bevisst ansvar og sikrer at vi er en ansvarlig pådriver i bransjen som igjen bidrar til innovasjon, sier Østlund.

Hun peker på selv små endringer blir betydningsfulle med Apotek 1 sin størrelse.

– Både for kunden, våre leverandører og våre ansatte har det stor betydning at selskapet tar samfunnsansvar, også innen bærekraft. Vi har opplevd et massivt engasjement internt, sier hun.

I startgropa

Lise Østlund er nøye med å presisere at de er i startgropa av sin reise for å implementere bærekraftstiltak i Apotek 1.

– Mens vi har tatt noen viktige skritt i riktig retning, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår for å oppnå våre bærekraftmål, erkjenner hun.

Blant annet har kjeden jobbet en del med energieffektiviteten til lokaler og transport, og de har iverksatt et risikostyringssystem knyttet til kartlegging av leverandørkjeden og satt fokus på miljøvennlige produkter i sortimentet

Apotek 1 samler inn flere hundre tonn legemidler og destruerer dette forsvarlig for å skåne miljøet

Fire områder

Bærekraftsjefen er særlig opptatt av å få god innsikt for å kunne ta de rette beslutningene.

– For å finne gode løsninger handler det om å stille de riktige spørsmålene, sier hun.

Hun forteller at bærekraftsatsingen deres er delt inn i fire strategiske områder:

Bidra til bedre folkehelse

Apotek 1 skal forenkle helsehverdagen for sine kunder gjennom god tilgjengelighet til trygge produkter, høy fagkunnskap og flere tjenester.

Være en attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere

Apotekkjeden skal være blant de beste på likestilling, mangfold og inkludering uavhengig av bransje, og bygge videre på en stolt, engasjert og kompetent organisasjon.

Sikre og tilrettelegge for en ansvarlig verdikjede

Apotek 1 skal jobbe systematisk og aktivt med leverandører og samarbeidspartnere langs hele verdikjeden for å sikre en ansvarlig, effektiv og bærekraftig verdikjede.

Ta ansvar for miljøpåvirkningen i egen virksomhet

– Vi i Apotek 1 skal aktivt jobbe med å forstå vår egen miljøpåvirkning og igangsette initiativer som kontinuerlig reduserer vårt fotavtrykk, sier Østlund.

Apotek 1 har to el-lastebiler som frakter apotekprodukter mellom lageret på Lillestrøm og hovedgrossisten på Skårer gjennom hele døgnet. Her sjåfør Petter Herulfsen.

Økt oppmerksomhet om emballasje

Apotek 1 er medlemmer og kontrollmedlemmer i Grønt Punkt.

– Vi bidrar dermed til å sette søkelys på å ta produsentansvar for emballasje. Optimalisering av emballasjeinnsatsen er en del av vår innsats for å sikre en ansvarlig verdikjede og ta ansvar for miljøpåvirkningen i vår virksomhet. Selv om vi allerede tilbyr gjenbrukbare handlenett i våre apotek, og våre plastposer er laget av 80 % resirkulert materiale, vil vi øke oppmerksomheten rundt emballasje og plastposer i tiden som kommer, sier Østlund.

Sertifiseringer

Bærekraftsjefen sier at sertifiseringer som Miljøfyrtårn og Svanemerket være svært nyttige for å fremme bærekraftige og miljøvennlige praksiser i næringslivet og forbrukermarkedet.

– Vi er sertifisert miljøfyrtårn, og det innebærer at vi i helhet arbeider med miljøledelse, der vi jobber kontinuerlig for å redusere våre lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med våre overordnede miljømål, sier hun.

Sertifiseringskriteriene dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Østlund poengterer avslutningsvis at noen kan ha mer relevans enn andre avhengig av bransje og geografisk område. Det er også viktig at sertifiseringer oppdateres og tilpasses endringer i miljøstandarder og beste praksis.

Powered by Labrador CMS