Kristina Skants i Aion og Henrik Jagland i Mester Grønn viser fram de aller første handlekurvene i Norge som er 100% basert på gjenvunnet plast og som også går tilbake i sirkulasjon,
Kristina Skants i Aion og Henrik Jagland i Mester Grønn viser fram de aller første handlekurvene i Norge som er 100% basert på gjenvunnet plast og som også går tilbake i sirkulasjon.

Først ute med en 100% sirkulær handlekurv i gjenvunnet plast

På Mester Grønns nye butikk på Ullevaal Stadion brukes handlekurver som er basert på 100% gjenvunnet industriell plast. Aion er først ut med å levere en slik sirkulær handlekurv i Norge.

Publisert

Aker-selskapet Aion setter industriell plast inn i sirkulasjonsøkonomien. De henter inn industrielt plastavfall – i første omgang fra fiskeribransjen – og gjør det om til råvarer for nye produkter. De leverer også ferdig produkt og sørger for returordninger, og syklusen kan kjøres igjen og igjen.

Gjennombrudd

Tidligere har Aion levert handlekurver til MENY som har vært basert på 40% gjenvunnet plast. De har også levert serveringsbrett til McDonalds og gjenbruksemballasje til matservering for kantineleverandøren Sodexo Norge.

Men handlekurven som Aion har nå egenutviklet og ferdigstilt, er basert 100% på gjenvunnet plast, noe som er et gjennombrudd.

Aion handlekurv
Aions har etablert returordning slik at handlekurvene kommer tilbake når de er ødelagt eller utslitt: De blir til granulat igjen handlekurver på ny. Sirkulærøkonomi i praksis.

Kristina Skants, Manager Circular Solutions i Aion, forteller til Retailmagasinet at handlekurven er fullverdig og tåler like mye som tradisjonelle kurver basert på "jomfruelig plast". Det er også Retailmagasinets inntrykk når vi tar den i nærmere øyesyn på Ullevål.

Aion har ikke som mål å konkurrere på pris, men Skants forteller at prisen ligger på omtrent det samme som tradisjonelle handlekurver. Naturlig nok vil økonomien i produksjonen bli bedre når det blir volumer.

Mester Grønn er pioner

En slik miljømessig perfekt handlekurv passer godt inn i miljøprofilen til Mester Grønn. Gründerne Erling og Ola Ølstad var opptatt av bærekraft lenge før det ble moderne, helt fra 1980-tallet.

Miljøsjef Henrik Jagland har jobbet i Mester Grønn i 17 år, og de siste sju årene har han vært bærekraftansvarlig. Han kommenter:

– I Mester Grønn bruker vi ikke tid på grønnvasking. Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den.

Støtte fra EU

Aion har fått EU-støtte gjennom European Investment Fund som støtter selskaper som utvikler løsninger som motvirker klimaendringer og styrker miljømessig bærekraft.

EU har et mål om at 55 prosent av all plastemballasje skal resirkuleres innen 2030.

Reguleringer som EUs taksonomi og selskapers ESG-mål om CO2-kutt og avfallsreduksjon driver frem markedet.

McKinsey har estimert at gjenvinningsmarkedet for de industrielle plastfraksjonene Aion bruker til å ha et profittpotensiale på 8,9 milliarder årlig fra 2030.

Blomsterkjeden har de senere årene gjennomført en rekke bærekrafttiltak og blant annet samarbeidet med aktører som Fairtrade, Miljøfyrtårn og Grønt Punkt. De nye handlekurvene er et nytt skritt og skal gradvis fases inn i kjedens 143 butikker. Eksisterende handlekurver skal brukes til de er utslitt.

Plast inn i sirkulasjon

Plast er et godt materiale. Det er lett, gjenvinnbart og svært funksjonelt. Men plast som avfall må reduseres. Tilsiget av jomfruelig plast må bremses. Plastforbruket øker med 4% hvert år. Årlig oppstår 282 tonn plastavfall, og bare 16 % av dette gjenvinnes.

Aion oppfordrer til at man må se på avfall som "ressurser på avveie". Det gjelder å få det inn i sirkulasjon.

Krukker er neste?

Nå som handlekurver er på plass, spør vi Mester Grønn om det samme er mulig for krukker som blomsterbransjen bruker mye av?

– Utfordringen er at det mangler standarder. Klarer bransjen å samle seg om færre varianter, blir det lettere å kunne lage også krukker basert på gjenvunnet plast. Vi i Mester Grønn er klare for det, svarer Henrik Jagland.

Avfall på avveie blir nyttig ressurs

Aion er et tech-selskap som får plast over fra lineær til sirkulær bruk.

En kjerne i forretningsmodellen er full sporbarhet i materialet gjennom hele verdikjeden. Aion har utviklet en teknologiplattform som kan spore plasten og dokumentere miljøeffekten for kundene.

Plastgranulat
Gjennom mekanisk bearbeiding lages granulat som brukes i støpeformer til nye produkter.

Plastavfallet som Aion gjenvinner, kommer i første omgang fra marin sektor. I så måte hjelper det at Aion er datterselskap av Aker Biomarin. Plasten som hentes tilbake kommer fra fiskenot, trål og fiskemelsekker. Gjennom mekanisk bearbeiding lages granulat som brukes i støpeformer til nye produkter.

Plasten kan gjenvinnes i samme materialmasse fire ganger før det må tilføres nytt materiale. Man oppnår reduksjon i avfallsmengden og samtidig en betydelig CO2-reduksjon.

Produksjonen av handlekurvene skjer i Halden. Aion har ikke planer om å etablere egne produksjonsfasiliteter.

Aion ser også på plast fra andre bransjer: bl.a. oppdrett, horeca og byggebransjen.

Aion holder til i Akerkvartalet på Fornebu, og Aker har som mål at selskapet skal børsnoteres.

Aion produserer sine handlekurver i Halden.
Powered by Labrador CMS