Illustrasjonsfoto: Dinero.no
Illustrasjonsfoto: Dinero.no

Aera vil kutte kostnadene og gi en sømløs brukeropplevelse

Aeras infrastruktur skal gjøre det billigere for handelen å ta imot betalinger og samtidig sørge for bedre datautnyttelse på tvers av betalingsmåter.

Publisert

Det skriver Dinero.no i en pressemelding. Aera eies av NorgesGruppen og Coop, og vil tilby en løsning som sikrer rimeligere betalingsløsninger for et marked i kontinuerlig forandring. Selskapets eiere utgjør i dag over 70 prosent av dagligvaremarkedet i Norge.

Markedsdirektør i Aera, Tone Elise Steig, sier til Dinero.no at de er etablert av og for handelsstanden. Gjennom selskapet vil handelsstanden få en viktig stemme som har innflytelse på den generelle kostnadsutviklingen og markedsreguleringene i betalingsmarkedet.

– Denne stemmen er viktig for å sikre handelens konkurransekraft i en stadig mer krevende konkurransesituasjon, hvor bruk av ny teknologi og tilpasning til fremtidens kundereise på tvers av kanaler er avgjørende, sier Steig til Dinero.no.

Aeras plattform er tilgjengelig gjennom deres egne programvare, samt egne betalingsterminaler i butikk og på nett.

Bedre kundeidentifisering og brukeropplevelse

Muligheten til å identifisere kunder på tvers av betalingsmåte er noe som skal gagne både brukere og brukerstedet. Kunder drar nytte av det ved å sømløst kunne registrere sine rabatter og fordeler gjennom butikkens fordelsprogram uavhengig av hvordan de ønsker å betale, og butikken i seg selv samler inn nyttig data ved å identifisere kundene.

– Aera utvikler en plattform for betaling og identifikasjon som gjør det mulig for handelen å akseptere alle typer betalingsmidler og gjenkjenne kunden på tvers av kanal: mobil, nett og i butikk, forteller Steig.

Trumf, Coop Medlem og Æ er blant butikkenes fordelsprogrammer som blant annet tilbyr medlemskort og digitale kuponger i dag.

– For handelen er det avgjørende at kunden blir identifisert slik at man får kunnskap om deres handleatferd. Samtidig ønsker kunden å få de rabattene og medlemsfordelene de etterspør, uten å måtte ha med seg et ekstra medlemskort, sier hun.

Kunden bestemmer

Fra Aeras spede start har målet vært å holde kostnadene relatert til mobilbetaling og kontaktløs betaling nede. En måte å gjøre dette på er å benytte det helnorske betalingsnettverket BankAxept for slike betalinger framfor internasjonale nettverk som Visa og MasterCard, siden BankAxept er langt billigere for brukerstedet å akseptere enn sine utenlandske alternativer. De fleste kredittkort utstedes med internasjonale nettverk.

– Da kontaktløse kort ble lansert var det Visa og MasterCards schemes (betalingsnettverk, journ. anm.) som var lagt til grunn. Dette er langt dyrere enn kostnadseffektive BankAxept. I tillegg så handelen at mobil betaling var på vei inn som betalingsinstrument, uten at handelen da kunne gjenkjenne kunden, sier Steig.

– Hvis handelen ikke hadde tatt kontroll over utviklingen, ville kostnadsnivået for betalingstransaksjoner i Norge ha blitt tidoblet, samtidig som at handelen kunne miste verdifull informasjon om sine egne kunder, forteller Steig, som understreker at dette var viktige momenter da Aera ble opprettet, legger hun til.

Ifølge «Handelens barometer for betaling og identifikasjon for oktober» – som ble utarbeidet av Opinion på vegne av Aera – framgår det at 21 prosent av befolkningen benyttet seg av kontaktløshet og NFC-teknologi i butikk i løpet av de siste syv dagene.

– Fortsatt dominerer det tradisjonelle bankkortet med chip og pin som den mest brukte betalingsløsningen. Dette er både kostnadseffektivt, enkelt og trygt for kunden. Vi ser nå at kunden også gradvis tar i bruk kontaktløs betaling etterhvert som dette blir tilgjengelig flere steder.

I løpet av 2019 og 2020 kreves det at alle kortterminaler er oppgradert etter nyere standarder. Med ny teknologi stilles det også krav til at terminalene er kompatible med kontaktløs betaling, og samtidig kreves det at alle kort som utstedes fra 2020 og utover er kontaktløse.

– Til syvende og sist er det imidlertid brukerstedene og kundene som beslutter hvilken betalingsløsning de vil benytte, sier Steig.

Sørger for rimelig mobilbetaling

Med krav om kontaktløs teknologi er det ikke bare kontaktløse kort som blir kompatible med nye terminaler, også mobilbetaling vil bli tilgjengelig hos brukerstedene i større grad. Vipps jobber med å utvikle egne mobilbetalingsløsninger, og Apple Pay har ført til stor bankpågang etter at tjenesten ble lansert tidligere i år.

– Skal mobilbetaling lykkes i handelen er det imidlertid avgjørende at det både er kostnadseffektivt og oppleves som enklere for kunden enn dagens betalingsløsninger. Vi er i samtaler med både med Apple Pay og Vipps om å finne slike løsninger, spesielt sett opp mot kundeprogrammet, avslutter Steig.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS