Fortsetter å investere:

Christian Narmo og Hjalmar Wiik, NBT
Christian Narmo (CEO) og Hjalmar Wiik (Head of Market & Business Development) i NBT fortsetter veksten og investerer tungt.

NBT tar markeds­andeler på pakke­­transport og 3PL

NBT fortsetter sin kraftige vekst og klarer tross store investeringer å ha positiv bunnlinje.

Publisert

NBT tilbyr distribusjons- og transporttjenester og profesjonell lagerstyring (3PL).

Bedriftspakker og 3PL er satsingsområdene. NBT forestår plukk, pakk og transport av pakker og småvarer samt lagertjenester for kunder som vil outsource denne funksjonen.

De eies av Biblioteksentralen som igjen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner. Eieren har vist seg å være svært investeringsvillig.

Hjalmar Wiik, Head of Market & Business Development, oppsummerer fjoråret:

– I 2023 ble omsetningen all time high, og aldri har vi hatt så mye nysalg. Vi har også klart å videreføre eksisterende og lange avtaler. Alle planene for året blitt gjennomført. Vi gjorde alt vi sa vi skulle gjøre, og litt til.

Planene omfattet flyttinger til nye lokasjoner, inkl hovedkontor og sentrallager, sertifiseringer og nytt sorteringsanlegg.

I 2023 økte antall ansatte med 50. Ved årsskiftet var de 150 sjåfører, terminalarbeidere og administrasjon, og ved utløpet av Q1 regner de med å være oppe i 175.

NBT har nå over 6.000 aktiviteter/time over båndet og færre håndteringer.

Alle NBT sine biler over hele landet er nullutslippskjøretøyer, elektriske.

Omsetningen for 2023 endte på i underkant av 160 MNOK, etter 30% vekst. Inneværende år vil omsetningen runde 200 millioner, og ved utgangen av året skal årstakten være 250 millioner.

NBT spiser altså markedsandeler. Hovedkonkurrentene er de store samlasterne PostNord og Bring som til sammen har nærmere 80% av markedet.

Og til tross for kraftig vekst klarer NBT å holde bunnlinja positiv, rett i underkant av 10 MNOK.

– Vi gjør det ekstremt bra og mye riktig hele veien. I tråd med det målet vi satte i 2019 om å tredoble omsetningen innen 2024, sier CEO Christian Narmo.

2019 var samme år som Narmo kom inn som toppsjef i selskapet.

Optimistiske

Også NBT merker at det er store variasjoner i markedet med krig, høy rente og inflasjon.

NBT har høstet effektiviseringsgevinster ved flyttingen fra Frogner til Kløfta.
NBT har høstet effektiviseringsgevinster ved flyttingen fra Frogner til Kløfta.

– Det er sårbart innen transport og logistikk, og det er vi også påvirket av. Men satsingsproduktet vårt 3PL er markedsriktig. Vi ligger foran svingningene i markedet og dermed er vi med på å oppnå gode resultater, sier Narmo.

I bunnen av virksomheten ligger transporten for det offentlige som opprinnelig var grunnlaget for NBT. Volumet her er stabilt. Omsetningsveksten til NBT vil komme fra de nye produktområdene.

NBT er trygge på at pakkevolumet vil stige framover.

– At vi har hatt god fart inn i 2024, gjør oss ikke mindre optimistiske, sier Wiik.

Suksessfaktorene

NBT-duoen forteller om deres to 'unique selling points' (USP):

Den første er at NBT tilbyr kombinasjonen distribusjon og 3PL.

– Hos oss får kunden alt på ett sted. Vi eier hele verdi kjeden selv: biler, AutoStore og lager. Vi tilbyr lager, plukk, pakk og transport i én og samme løsning, sier Hjalmar Wiik.

– Vår USP nr 2 er våre elektriske biler og våre ansatte sjåfører. Driften skjer egen regi, ute noe innleie, legger Christian Narmo til.

Lederduoen understreker at pakkedistribusjon er kjernevirksomheten, og at de er tro mot strategien sin.

I løpet av fjoråret har NBT oppnådd fått ISO 9001- og 14001-sertifisering. I sertifiseringsprosessen kom det fram at NBT hadde få avvik i driften.

Mange flyttinger og nyetableringer

NBT Bergen
NBT er lokalisert på 16 steder i landet. Her leveres pakker i Bergen sentrum.

NBT har 16 terminaler rundt omkring i landet. På en rekke av disse stedene har de fått nye lokaliseringer gjennom fjoråret. Wiik går gjennom alle flyttingene som er gjennomført:

- Ved inngangen av 2023 skiftet de til ny lokasjon i Trondheim.

- I januar etablerte de seg i Tromsø, sin nordligste avdeling.

- De flyttet sin Hamar-lokasjonen til Rudshøgda.

- I juli flyttet de sin lokasjon i Bergen flyttet til et nybygg.

- I november etablerte de ny avdeling i Bodø.

- Rett før jul flyttet de virksomheten sin i Larvik til nye lokaler.

- Samtidig etablerte seg i Haugesund.

– Og ikke minst flyttet vi i andre halvår trinnvis fra Frogner til Kløfta. Først hovedkontoret på sensommeren og 1. november hovedlageret, sier CEO Christian Narmo.

All produksjon skjer nå på Kløfta.

– Vokser i riktig tempo

– Selv om vi vokser, så vokser vi riktig tempo. Vi forbereder oss til den veksten som vil komme, sier Narmo.

NBT har det siste året investert i to AutoStore med til sammen 40.000 kasser og 32 roboter.

På Kløfta er den første i drift, mens den andre for tiden er under bygging i Larvik.

– Vi jobber for å gjøre oss attraktive mot kundene. Investeringsbeslutningen for AutoStore nr 2 tok vi nokså fort. Vi så at det er mange kunder i Vestfold og Telemark som kan være klare for outsourcing. I Larvik er vi allerede oppe i 60% fyllingsgrad, så vi har med oss kundene, forteller Wiik.

Hamax var første kunde inn.

NBT har investert i nytt sorteringsanlegg.

IT in-house

Høsten 2022 begynte deres første in-house IT-ressurs, og NBT har i tillegg rekruttert en systemutvikler som begynner 1. mai.

– Vi flytter IT-infrastrukturen in-house for å gjøre det enklere å koble seg på. Vi kan utvikle løsningene videre som vi selv ønsker det. Vi blir med agile. Det går fortere å tilpasse løsningene med en intern ressurs enn om vi kun skulle forholde oss til ekstern tredjepart. Vi blir også mindre sårbare, forklarer Narmo.

– Vi har tatt kontroll på hele dataprosesseringen. Den er tuftet på .NET teknologi og Azure-plattformen, legger Wiik til.

Automatisering

I tillegg til AutoStore har NBT automatisk pakkesorteringsanlegg fra Quadient.

NBT har høstet effektiviseringsgevinster ved flyttingen fra Frogner til Kløfta. De har i overkant av tre millioner aktiviteter over båndet. 92% av volumet er pakker, resten er pallegods.

– Vi har nå over 6.000 aktiviteter/time over båndet og færre håndteringer. Vi jobber hele tiden for mer automatisering, sier Narmo.

De har økt fra 50 til 200 utkast.

Alt er mer automatisert. Pakker og bøker kan gå om hverandre. Roboter går fra AutoStore til sorteringsanlegget med pakker.

Maskinen på Kløfta kan håndtere pakker på opp til 35 kg, noe som er dobbelt så høyt som den de hadde på Frogner.

Ruteplanlegging

Ruteplanleggingssystemet til NBT kommuniserer direkte med sorteringsanlegget og sørger for at pakkene blir sortert helt ned på bil og ikke bare postnummer. Da får man tidlig oversikt over hvilke pakker som leveres i hvilken rekkefølge. Det bidrar blant annet til tidsstyring av leveranse til kunde og at de enkelt kan kommunisere med avsender og mottaker om leveringstidspunkt og status på pakke.

Satser elektrisk

Alle kjøretøyer er elektriske hos NBT, selvsagt også truckene.

NBT går for elektriske biler på alle sine lokasjoner over hele landet. Christian Narmo erkjenner at det det med denne vinterens kulde har vært en brutal læringsprosess, men de opprettholder elektrisk som foretrukken energikilde i transporten.

– Vi bygger ladeinfrastruktur på alle våre lokasjoner, sier Wiik.

NBT ar også bestilt elektriske lastebiler som de nå venter på å motta fra leverandøren. De håper også flere andre. transportsektoren går elektrisk, for da blir infrastrukturen enda bedre.

Powered by Labrador CMS