Harald J. Andersen blir direktør for det nye området Virke Handel

Virke styrker seg på handel

Som den viktigste næringen i organisasjonen, satser Virke på handelen mer enn noensinne. Harald J. Andersen, tidligere politisk direktør i Virke, får jobben med løfte Virke Handel inn i fremtiden.

Publisert

– Det er nye tider for norsk handelsnæring, og da må vi også gjøre grep for å tilby enda mer relevante produkter og tjenester for våre medlemmer. Derfor gjør vi nå organisatoriske grep for å styrke innsatsen for handelsvirksomhetene, sier Andersen.

Han peker på at handelen representerer den største medlemsgruppen i Virke, med nesten 15.000 virksomheter. Den nye organiseringen fører blant annet til at enda flere i Virke vil dedikere all sin tid til å yte for handelen.

– Vi merker at det er et stadig økende behov for et samlingspunkt og et trygt kompetansemiljø, i en tid hvor digitaliseringen snur opp ned på både forretningsmodeller og forbrukeradferd. Virke-medlemmer skal vite at de har oss i ryggen uansett, sier Andersen.

Hjelp og støtte i hverdagen

Det nyetablerte Virke Handel vil jobbe langs fire hovedlinjer for medlemmene; konkret og løsningsorientert arbeidsgiverstøtte, politisk påvirkning, matnyttige analyser og skreddersydde bransjefelleskap og møteplasser.

– Mange av våre medlemmer etterspør for eksempel juridisk bistand, få hjelp til å oppfølge ulike krav og reguleringer eller bistand i HR-spørsmål. Våre kurs, håndbøker og portaler skal spisses for å være enda mer relevante for virksomhetenes hverdag. Medlemmene våre skal alltid føle seg trygg på at de får den hjelpen de trenger hos oss, sier Andersen

Videre skal Virke Handel jobbe for å styrke og videreføre de gode møteplassene og bransjefellesskapene.

– Handelskonferansen, for eksempel, er jo årets viktigste møteplass for norsk handel. Med et enda større lag som jobber med konferansen, skal den videreutvikles til å bli en konferanse i verdensklasse, fortsetter Andersen.

Norges ledende analysehus for og om norsk handel

Virke Handel følger utviklingen i norsk handel tett, og leverer prognoser, markedsrapporter og bransjeanalyser. Gjennom Retaildatabasen har vi etablert et verktøy for detaljert innsikt i norsk handel som også muliggjør skreddersøm for å møte enkeltmedlemmers behov.

Flytter makt for medlemmer

Med en stadig mer digital hverdag og global konkurransearena, blir forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår helt sentralt for norsk handel.

– For eksempel skal vi ha bort den dypt urettferdige 350-kronersgrensen. Vi har jobbet systematisk med denne saken siden 2015, og ser nå at det er politisk flertall for vårt syn på Stortinget. Med en ny, robust organisering kan vi virkelig sette inn støtet for denne og flere andre viktige saker for handelen, sier Andersen.

– Vi har over 100 års erfaring med Norges flotteste næring, og vil fortsette å kjempe for den, hver dag, avslutter han.

Powered by Labrador CMS