Iman Winkelman

Virke har fått ny bransjeleder for KBS

Iman Winkelman er fra i dag ny leder for Virke KBS, som er organisasjonens bransjefelleskap for kiosk, bensin og servicehandelen og har til sammen nærmere 2500 medlemmer.

Publisert

Winkelman har tidligere vært leder av Virke inkasso og fagsjef for Hovedorganisasjonen Virke. Nå kommer han fra stillingen som seniorrådgiver for næringspolitikk i Finans Norge.

Trenger gode rammebetingelser

– Den norske KBS-næringen står overfor en betydelig omstilling i møte med myndighetenes mål om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Som hovedorganisasjon er det vår oppgave å sørge for at næringen har gode rammebetingelser som gjør det mulig å dekke bilistenes behov også i fremtiden. Samtidig må vi også sørge for at næringen gis gode og rettferdige konkurransevilkår på andre områder som betyr mye for bransjen, sier Iman Winkelman.

Han peker spesielt på kampen mot useriøse tilbydere av bilvask, og bransjens mangeårige kamp for lokal beslutningsrett i spørsmålet om salgsbevilling for alkoholholdige drikkevarer, som viktig og prioriterte områder å jobbe med i 2019.

– KBS-næringen kjennetegnes av sterke merkevarer og mange dedikerte forhandlere over det ganske land. Jeg ser frem til å ivareta rollen som bransjens våpendrager og sammen med medlemmene forsterke samfunnets forståelse for hvilken merverdi en velfungerende servicehandel representerer på ulike områder, sier Winkelman.

Direktør for Virke handel, Harald J. Andersen er stolt over å få Winkelman tilbake.

«Vil være en drivende kraft»

– Iman vil være en drivende kraft for å posisjonere bransjen i det politiske miljøet og skape gjennomslag for bransjens kampsaker. Han kjenner både bransjen og Virke godt etter sitt flerårige arbeid som fagsjef for Virke KBS.

Winkelman er 34 år, utdannet siviløkonom fra universitetet i Agder og har bred erfaring fra politikk, kommunikasjon og interesseorganisasjoner.

(Kilde: comvenience.no)

Powered by Labrador CMS