Seks konsulentselskaper blir til twoday

Seks norske konsulentselskaper med 500 ansatte går sammen til den norske delen av det nye IT-konsernet twoday. Det er klart etter at eierne CVC Capital Partners nå offentliggjør navn og organisering av det som blir en stor aktør i det nordiske markedet for IT-rådgiving og andre digitale konsulenttjenester.

De tidligere Visma-selskapene som nå blir en del av twoday-konsernet, får alle twoday som sitt nye navn. Dette gjelder for Visma Consulting, Visma Avento, Conceptos, Visma Digital Commerce, IT Minds og Visma bWise.

Totalt vil twoday ha 2.200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Litauen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Konsernet har en ambisjon om å vokse til det tredobbelte på fem år, gjennom organisk vekst og oppkjøp, opplyser konsernsjef Carsten Boje Møller.

Adm. direktør i Norge blir Kristin Rotevatn Nyberg, som også inngår i konsernets øverste ledelse.

- For å oppnå vekstambisjonene skal vi kjøpe to til tre teknologiselskaper i Norge i året. Akkurat nå er twoday Oslo-tunge, men vi ønsker å kjøpe selskaper utenfor Oslo-gryta og ekspandere i landet ellers, sier Nyberg.

Totalt kjøpte CVC 22 selskaper i Norden fra Visma i en transaksjon i juni i år. Selskapene har en samlet omsetning på over tre milliarder kroner og over 500 millioner kroner i driftsresultat. Seks av disse selskapene er norske, med en omsetning i fjor på over 850 MNOK.

Skal løse samfunnsutfordringer

- Fellestrekkene for alle selskapene i det nye konsernet er at de leverer skreddersydde IT-løsninger. Det er et økende behov for gode IT-løsninger i både offentlig og privat sektor, sier Nyberg.

I Norge har twoday gjennom sine seks selskaper omtrent halvparten av omsetningen fra offentlige virksomheter og halvparten fra private. Blant de største kundene er NAV, Helsedirektoratet og UDI. Sistnevnte inngikk i sommer en fireårig avtale om leveranser av IT-faglige tjenester med en ramme på 60 millioner kroner.

- Vi bistår UDI på en rekke områder, også i prosjekter der målet er å få ned behandlingstiden for søknader om opphold i Norge fra flyktninger og asylsøkere. Dette er et godt eksempel på hvordan spiss IT-kompetanse er med på å løse konkrete og kritiske samfunnsutfordringer samtidig som vi bidrar til generell modernisering av offentlig sektor, sier Nyberg.

Kamp om IT-hoder

Hun mener twoday har gode forutsetninger for å sikre seg de mange nye teknologene som må rekrutteres for at konsernet skal nå sine ambisiøse vekstmål. Blant annet har konsernet allerede etablert et insentivpogram der ansatte kan bli medeiere gjennom aksjekjøp på samme vilkår som CVC.

- De flinkeste folkene ønsker å jobbe i virksomheter som tar samfunnsansvar. Derfor er det viktig for oss å vise hvordan twoday gjør dette. Vi ser at særlig yngre teknologer legger stor vekt på å kunne identifisere seg med et selskaps verdier og ESG-profil. De er opptatt av at jobben har betydning for samfunnet, akkurat slik mange av våre største prosjekter har, sier Nyberg.

Konsernnavnet twoday signaliserer ønske om å jobbe enda tettere med kundene, som en partner i deres digitale transformasjon. Samtidig kommuniserer twoday samarbeid og likeverd som viktige verdier både ut mot kunden og internt.

- Vi ønsker at navnet twoday skal reflektere at vi alltid er tilgjengelige for kundene våre; at vi er til stede, effektive og at vi leverer når vi skal, sier direktør for merkevare og kommunikasjon i twoday gruppen, Line Hermansen Sulejewski, som også er en del av twodays konsernledelse.

Powered by Labrador CMS