Farmandstredet etablerte dette gå-mønsteret over broen i august for å motivere kunder til å holde til høyre begge veier når de skal passere broen som er den trangeste delen på senteret.
Farmandstredet etablerte dette gå-mønsteret over broen i august for å motivere kunder til å holde til høyre begge veier når de skal passere broen som er den trangeste delen på senteret.

Gåmønster-merking eliminerte trafikkork på gangbro

Farmandstredet i Tønsberg fant en smart løsning med gåmønsterskilt som eliminerte trafikkork på gangbroen som er den trangeste delen av kjøpesenteret.

Av Odd Henrik Vanebo

Kjøpesenteret er en møteplass hvor bekjente treffes og gjerne slår av en prat. Det er ikke så smart i disse koronatider med avstandskrav og ønske om at trange korridorer ikke blokkeres av samtalegrupper, og spesielt ikke på en gangbroen i Farmandstredet i Tønsberg. Et problem senterledelsen har funnet en smart løsning på med trafikkskilt på gulvet som styrer trafikken begge veier.

Skilting brukes både for å markere avstand og angi gangretning.
Skilting brukes både for å markere avstand og angi gangretning.

Trafikkskilt styrer trafikken

Senterleder Stig Eriksen forklarer hvordan de har eliminert problemer med ‘propper’ i form av små samtalegrupper på gangbroen:

– Vi tok til oss endel erfaringer fra sommerferien og etablerte dette gå-mønsteret over broen i august for å motivere kunder til å holde til høyre begge veier når de skal passere broen som er den trangeste delen på senteret.

– Det er et forsøk på å hjelpe folk til å holde avstand og ikke komme bort i hverandre. Vi har også markert mye tydeligere på gulvene budskapet med å holde 1 meters avstand.

Oppgraderte smitteverntiltak

– Samtidig oppgraderte vi flere andre smittevernstiltak for å minne folk om smittevernreglene i hele senteret. Dette er alle tiltak som har blitt tatt godt imot av kommuneoverlegen og ordfører som begge har vært på besøk.

Stig Eriksen er regionsenterleder for Farmandstredet i Tønsberg og Nordbyen i Larvik.
Stig Eriksen er regionsenterleder for Farmandstredet i Tønsberg og Nordbyen i Larvik.

– Vi har ved flere anledninger observert hvordan kundene respekterer gå-mønsteret på broen og jeg synes de aller fleste er flinke. Hvis vi kan få komme med en oppfordring så ønsker vi at kunder ikke stopper opp og begynner å prate med andre akkurat på denne broen.

Adopteres av Steen&Strøm-sentre

– Jeg vet ikke om noen andre sentre som har valgt en slik tilnærming, men jeg vet at flere i vårt eget system – Steen&Strøm-sentre – kommer til å bruke tilsvarende løsning der de har behov, sier Stig Eriksen, regionsenterleder for Farmandstredet i Tønsberg og Nordbyen i Larvik, til Retailmaagsinet.

Powered by Labrador CMS