Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke får 10 millioner til sirkulær økonomi

Den grønne omstillingspakken regjeringen la fram inneholder 10 millioner kroner til kompetanseprosjekter som skal fremme en mer sirkulær økonomi i handelen. Virke disponerer midlene for handels- og tjenestenæringen.

En sirkulær økonomi handler om innhold i produkter, emballasjeløsninger, hvordan produkter kan repareres og gjenbrukes, selges på nytt eller pantes, og om hvordan løsninger blir attraktive for forbrukerne. Virke er glade for at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ser betydningen av å få handels- og tjenestenæringen over i en sirkulær økonomi.

– Norge må følge EU på den grønne veien ut av koronakrisen. Vi må rigge oss for fremtiden samtidig som vi hjelper virksomhetene gjennom krisen. Disse midlene vil hjelpe næringene som sysselsetter 8 av 10 nordmenn opp av startgropen i utviklingen av sirkulære produkter, tjenester og forretningsmodeller, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

EU forventer at overgangen til en sirkulær økonomi vil skape 700 000 nye arbeidsplasser, og øke den økonomiske veksten med 0,5 prosent innen 2023. Regjeringens nasjonale strategi forventes før jul.

– Mange av Virkes medlemmer er godt i gang med å utforske den sirkulære økonomien, men med EUs nye handlingsplan for en sirkulær økonomi må dette arbeidet forsterkes. Vi er i starten av å finne ut hva en sirkulærøkonomi egentlig er. Nå skal vi bruke midlene for å gjøre det mer relevant for norsk handels- og tjenestenæring slik at den kan gi norske forbrukere muligheten til å handle bærekraftig, avslutter Horneland Kristensen.

Powered by Labrador CMS