Ny ledergruppe i Virke fra i dag. F.v.: Per Hamann, Mille Haslund Mellbye, Hege Lunder, Ivar Horneland Kristensen, Irlinn Tystad og Stian Sigurdsen.

Ny ledergruppe i Virke tiltrer i dag

Virke har denne våren gjennomført en omorganisering med mål om å bli en enda mer medlemsorientert organisasjon. 1. september markerer starten på et nytt lederteam og en ny organisering.

– Vårt mål er å styrke rollen til handels- og tjenestenæringen i Norge, sikre gjennomslag for våre kampsaker og levere relevante og gode tjenester til våre medlemmer, på nye måter. Den nye versjonen av Virke, som viser seg for første gang i dag, er smartere, mer strategisk og tettere på, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

I tillegg til adm. direktør, består den nye ledergruppen av:

Per Hamann – direktør for vekst og utvikling. Jobber i dag som viseadministrerende direktør og har over 15 års fartstid i Virke. Før han kom til Virke, jobbet han i konsulentbransjen, blant annet i PA Consulting Group. Utdannelse innen forretningsadministrasjon og strategi. Området han skal lede har som mål å sikre medlemsvekst gjennom å utvikle Virkes digitale plattformer og medlemstjenester.

Mille Haslund Mellbye – direktør for tjenester. Kommer fra jobben som nordisk skadesjef i Söderberg & Partners, og har lang erfaring som leder i forsikringsbransjen. Utdannet jurist og advokat, og har i tillegg utdannelse innen ledelse. Hun får ansvaret for leveransene av våre primærtjenester som juridisk bistand og tariffavtaler.

Hege Lunder – direktør for organisasjon og kompetanse. Kommer fra jobben som HR-sjef for den norske avdelingen i Danske Bank. Har bred HR-erfaring fra flere ulike virksomheter. Utdannet innen HR og ledelse. Hun skal lede Virkes interne arbeid med HR, organisasjons- og lederutvikling.

Irlinn Tystad – direktør for medlemsengasjement. Kommer fra jobben som nordisk kommersiell direktør i Wilfa. Hun har lang erfaring som leder i flere ulike handelsvirksomheter. Har utdanning innen markedsføring. Som direktør for medlemsengasjement, blir hennes oppgave å lede Virkes ulike bransjer på tvers, skape gode nettverk og sørge for høy medlemstilfredshet.

Stian Sigurdsen direktør for samfunnspåvirkning. Jobber i dag som direktør for politikk, tariff og analyse i Virke. Han har tidligere jobbet i likestillings- og diskrimineringsombudet, og er utdannet jurist. Han får ansvaret for Virkes arbeid inn mot regjeringen og Stortinget for å sikre gjennomslag for Virkes prioriterte politiske saker. Han har også ansvaret for Virkes analyser og utredninger knyttet til handels- og tjenestenæringen generelt og Virkes medlemsvirksomheter spesielt.

– Vi har valgt på øverste hylle blant over 160 søkere til fem stillinger. Laget vi har satt sammen er ledere med solid ledererfaring og strategisk kompetanse. Tre eksterne og to interne utgjør den nye ledelsen i Virke, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Styret i Virke vedtok denne våren en omorganisering av Virke, som medførte nye roller i ledelsen og en ny og mer strategisk innrettet organisasjon. 1. september iverksettes den nye organisasjonen, men arbeidet er ikke ennå sluttført.

– Virke skal nå ambisiøse mål fremover. Vi skal bli den foretrukne organisasjonen for fremtidens næringsliv, og bidra til å styrke konkurransekraften til norske virksomheter i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Når endringstakten hos våre medlemmer blir stadig høyere, må også vi omstille oss. Det skulle bare mangle, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Powered by Labrador CMS