Tarkett og Håndverksgruppen signerte for resirkulering

Tarkett og Håndverksgruppen har signert ReStart-avtale på kjedenivå for resirkulering av vinylbelegg og installasjonsavfall.

Publisert

I Norden ble det i 2019 samlet inn 466 tonn installasjonsavfall til Tarkett. Av dette ble om lag 350 tonn klargjort som nytt råmateriale i produksjon av over 115.000 m2 gulv. I tillegg til å redusere uttaket av jomfruelige råvarer som et resultat av økt resirkulering og materialgjenvinning, ga dette også en reduksjon i CO2 utslipp på hele 700 tonn. For 2020 er ambisjonene høyere.

– Tarkett jobber for å slutte kretsløpet gjennom å se avfall som en ressurs, og resirkulere materialer. Det gleder oss derfor stort at Håndverksgruppen nå blir med oss på laget og vil gjøre en felles innsats for miljøet, sier Espen Josten, teknisk sjef i Tarkett.

Tarkett klargjorde i fjor 350 tonn avfall til råmateriale for produksjon av over 115.000 m2 nytt gulv.
Tarkett klargjorde i fjor 350 tonn avfall til råmateriale for produksjon av over 115.000 m2 nytt gulv.

Tarkett og Håndverksgruppen har i lang tid hatt et godt samarbeid, noe kåringen av Tarkett som «Årets leverandør» i 2018 hos Håndverksgruppen var et bevis på.

For Tarkett er Håndverksgruppen en viktig lagspiller på håndverkssiden. Med medlemmer over hele landet, og særlig fokus på kvalitet og kompetanse, viser de tydelig et ønske om å ivareta håndverksfaget og utvikle det videre.

Når Tarkett og Håndverksgruppen nå inngår avtale på kjedenivå for innsamlingsprogrammet ReStart, er det et bevis på Håndverksgruppens fokus på utvikling – også innenfor områdene miljø og bærekraft.

– ReStart er et veldig konkret miljøtiltak for bedriftene og håndverkerne. Her handler det om at Håndverksgruppen som kjede ser hvilke synergieffekter dette kan gi for alle sine medlemmer og kunder, samt at de anerkjenner den enorme miljøgevinsten ReStart-programmet har. Og vi er glade for å få viktige råvarer i retur, sier Josten.

Tony Støkkebo i Håndsverksgruppen er enig:

– Tarkett er en solid støttespiller for Håndverksgruppen og våre kjedemedlemmer. At de nå også blir vår samarbeidspartner i kampen mot byggavfall er vi stolte over av flere årsaker; viktigst er vel at vi gjennom løsningen til Tarkett kan iverksette konkrete tiltak for å redusere omfanget av avfall på en miljøvennlig, målbar og organisert måte. I tillegg så letter dette arbeidsdagen for medlemmene våre fordi Tarkett henter og håndterer avfallet, og våre medlemmer / håndverkere slipper å kjøre dette til deponi. At løsningen er kostnadsfri gjør også at våre medlemmer sparer utgifter knyttet til denne type avfallshåndtering – hvilket er et pluss.

Gjennom innsamlingsprogrammet ReStart tar Tarkett tilbake kapp og rester etter gulvinstallasjon av vinyl og designgulv, og sender dette til gjenvinningsanlegget i Ronneby, Sverige. Miljøaspektet ved ReStart-ordningen er en vesentlig fordel. For hver kilo gjenvunnet vinyl, spares atmosfæren for 2 kg CO2 utslipp. I tillegg sparer man jomfruelige råvarer fordi det resirkulerte materialet kan gå tilbake i produksjon som råmateriale. Tarkett er også i gang med en slik løsning for tepper og linoleum.

Tarkett har også en industriell vaskeprosess som innebærer at gamle vinylgulv** som er tatt opp kan renses for lim og sparkelrester, og gjenvinnes til råmateriale av like høy kvalitet som vinyl produsert direkte fra jomfruelige råvarer.

Powered by Labrador CMS