Lars Haartveit er sjeføkonom i Virke.

– Svekket kjøpekraft vil ramme handelen i 2023

Virkes prognoser tilsier at vi vil bruke omtrent like mye penger neste år, men få mindre igjen for dem. Særlig byggevare, møbler, elektronikk og andre kapitalvarebransjer vil merke at forbrukerne får svekket kjøpekraft.

Ettervirkninger av pandemien, krig i Europa og geopolitiske spenninger, energikrise, stigende renter og synkende forbrukertillit rammer økonomien i store deler av verden, og mange av konsekvensene slår rett inn i handels- og tjenestenæringen.

– Usikkerheten er større enn på lenge, og det er vanskelig å spå fremtiden. Det vi likevel kan si ganske sikkert, er at 2023 vil bli et turbulent år. Forbrukerne vil få mindre igjen for pengene, og det rammer særlig handelen, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.

Dagligvare og kiosk får høyest vekst

Styringsrenta økes i de fleste land rundt oss. Mange av utfordringene i verdensøkonomien vil få mer begrenset utslag i Norge enn i mange andre land, men inflasjonsproblemet og renteoppgangen vil merkes godt også her.

Bransjer som byggevare, møbler og elektronikk vil nok oppleve svakere etterspørsel.Virke forventer omsetningsnedgang på henholdsvis 7, 5 og 5 prosent for disse bransjene.

På den andre siden forventer Virke at dagligvare og kioskbransjen vil få høyest vekst (4%), hovedsakelig på grunn av økte priser på mat og drikke. Haartveitforventer volumnedgang «over hele fjøla».

– Det store spørsmålet er om forbrukerne vil bruke mer av pengene de sparte opp under pandemien. Mange la seg opp betydelige reserver i denne perioden, og hvis flere bruker mer av dette vil neste år bli lysere enn fryktet for handels- og tjenestenæringen, sier Haartveit.

Netthandelsveksten stopper opp

Normaliseringen av forbruksmønsteret fortsetter fra forrige kvartal. Vi kommer til å kjøpe mer tjenester enn varer, og grensehandelen vil fortsette å øke.

Den eventyrlige netthandelsveksten som fant sted under pandemien har stoppet opp, og veksten i netthandelen vil være beskjeden også i 2023 – riktignok fra svært høye nivåer.

– Vi ser at de rene netthandelsaktørene mister markedsandeler, mens aktørene som er til stede både fysisk og på nett har styrket seg. Mange høster nå fruktene av den digitale omstillingen de gjorde under pandemien. Kundene forventer at butikkene leverer en sømløs handleopplevelse, sier Haartveit.

Powered by Labrador CMS