Kraftig vekst for PostNord i 2020, drevet av økt netthandel.

PostNord Norge vokser og tjener penger

Kraftig økning i netthandelen har bidratt til god vekst for PostNord Norge både på topp- og bunnlinja.

Driftsresultatet (EBIT) for 2020 ble 130 millioner kroner, mot 70 millioner kroner året før (+86%).

Inntektene ble 4,6 milliarder kroner, en vekst på 9,2 %.

– Inntekts- og resultatforbedringen skyldes i hovedsak en uvanlig sterk vekst i netthandelen drevet av smitteverntiltakene under COVID-19. Pakkeveksten forsterket seg i 4. kvartal, som alltid har høyere omsetning enn resten av året på grunn av Black Week og julehandelen, sier administrerende direktør Robin Olsen i PostNord Norge.

Robin Olsen

PostNord Norge hadde en vekst i antall pakker til forbrukere på 39 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme periode i 2019. Antall pakker som ble hentet i butikk økte med 49 prosent og hjemlevering med 127 prosent i samme periode.

- PostNords samfunnsoppdrag er blitt enda tydeligere i et år der butikker har vært stengt ned og folk er blitt bedt om å holde seg hjemme for å unngå smitte og sykdom. Ansatte har gjort en god jobb under vanskelige forhold, slik at vi har kunnet levere godt gjennom denne krisen, sier Olsen

Tredobler kapasiteten

- PostNord forbereder seg på at netthandelen vil fortsette å øke også etter at COVID-19 er forbi. Derfor investerer vi i nye terminaler, utvikler smartere løsninger og forsterker tilbudet innen både butikk- og hjemleveringstjenester, sier Olsen. Planen er blant annet å tredoble sorteringskapasiteten i Norge innen 2025 med nye terminaler. PostNord utvidet godsterminalen på Langhus høsten 2020 med 10 000 kvm og doblet dermed kapasiteten til mer enn 100 000 pakker i døgnet.

CO2-fri distribusjon

PostNords ambisjon er å være utslippsfri innen 2030, og vil i Norge fase inn 100 elektriske varebiler i 2021 og ytterligere 100 i 2022. Samtidig legges en plan for hvordan tunge kjøretøy skal skiftes til null- eller lavutslippskjøretøy.

- Klimameldingens forslag om å øke kostnadene per tonn CO2 til 2000 kroner per tonn CO2 innen 2030, vil gjøre investeringer i tunge null- og lavutslippskjøretøy enklere å forsvare. Men dette må følges opp med gode støttetiltak hos Enova, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS