Annemarie Gardshol (Foto: PostNord)

PostNord fornyer toppledelsen

Styret har utnevnt Annemarie Gardshol til fungerende konsernsjef for PostNord. Ledelsesgruppen bli ytterligere fornyet med en fungerende CFO, Lena Larsson.

Publisert

PostNord må fortsette den høye omstillingstakten for å møte de endringene som kreves av oss når det gjelder vår kjernevirksomhet på brev- og pakkemarkedet. Den nye fasen av utfordringer som PostNord står overfor, gjør at det er på tide med et nytt lederskap. Rekrutteringen av ny konsernsjef starter umiddelbart, skriver selskapet i en pressemelding.

Brev- og pakkemarkedet gjennomgår store endringer. PostNord må på en fleksibel og effektiv måte fortsette omstillingen fra reduserte brevvolumer til et voksende pakkemarked og samtidig sikre høy kvalitet og servicegrad.

På tide med nytt lederskap

– Som en konsekvens av akselererende markedsendringer må takten i PostNords omstillingsarbeid økes ytterligere. Samtidig er det behov for økt fokus på kjernevirksomheten i hvert enkelt land, det er avgjørende for å kunne møte kundenes behov og muliggjøre langsiktig lønnsomhet. Styret og Håkan Ericsson har derfor i fellesskap kommet frem til at det er på tide med et nytt lederskap i PostNord, sier Christian Jansson, styreformann i PostNord.

Har spilt viktig rolle

– Håkan Ericsson har spilt en svært viktig rolle i PostNords store omstillingsarbeid. Med sitt gode lederskap har Håkan Ericsson gjennomført betydelige investeringer i selskapets voksende pakkevirksomhet og samtidig realisert krevende kostnadsbesparelser, fortsetter Christian Jansson.

– Jeg er stolt over å ha ledet et omfattende endringsarbeid sammen med alle medarbeiderne i PostNord de siste drøyt fem årene. Grunnlaget for neste fase i dette arbeidet er på plass, og det er nå riktig tidspunkt for å overlate roret til et nytt lederskap, sier avtroppende konsernsjef Håkan Ericsson.

Tiltrer i dag

Nåværende Sverige-sjef Annemarie Gardshol tiltrer som fungerende konsernsjef i dag. Med sin bakgrunn i PostNord er hun godt kjent med kjernevirksomheten og de utfordringene som selskapet står overfor. Hun kommer til å beholde sin nåværende stilling som administrerende direktør for PostNord Sverige.

– Den nye ledelsen vil i samarbeid med styret raskt utarbeide en plan for å gjennomføre de nødvendige omstillingene. Vår ambisjon er å fortsette å styrke vår ledende posisjon i Norden, sier Annemarie Gardshol, fungerende konsernsjef for PostNord.

Flere fornyelser

Ut over dette vil ledelsesgruppen bli ytterligere fornyet med en fungerende CFO, Lena Larsson (nåværende Head of Group Business Control), i og med at nåværende CFO Gunilla Berg også forlater organisasjonen.

– Gunilla Berg har gjort en viktig innsats for PostNord i en for selskapet kritisk periode, og selskapet vil gjerne takke henne for denne gode innsatsen, sier Christian Jansson, styreformann i PostNord.

Styret innleder nå en bred rekrutteringsprosess med det som mål å ha en ny permanent konsernsjef og CFO på plass senest rundt årsskiftet.

(Presemelding)

Powered by Labrador CMS