Stadig flere svenske bokser og flasker havner i norske panteautomater.

Stadig mer svenskepant leveres i Norge

Aldri før har det blitt levert så mange svenske bokser til det norske pantesystemet som i fjor. Nye tall viser at antallet brusbokser kjøpt i Sverige har økt med 40 prosent siden de kontroversielle avgiftsøkningene i 2017.

Publisert

– Avgiftspolitikken er nå den sterkeste driveren for vekst i grensehandelen, fastslår Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Erlend Vagnild Fuglum er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han viser til at mengden svenske brusbokser levert i Norge har økt med 40 prosent siden Stortinget i 2017 vedtok å øke avgiftene på brus kraftig. Veksten innen brus er langt høyere enn den generelle veksten i grensehandelen, til tross for at denne også har hatt en historisk økning.

Bildet underbygges av SSBs pilotundersøkelse av grensehandelen, publisert i januar. Den viser at brus sin andel av handlekorgen på andre siden av svenskegrensen nå er på nesten 11 prosent, nær en dobling fra sist SSB gjorde en lignende undersøkelse i 2010.

– Vekst i grensehandel er ingen naturlov. Handelen påvirkes av politikk, og statistikken viser at avgiftsøkningene fikk stor og umiddelbar effekt. I 2018 ble det for første gang levert flere svenske brus- enn ølbokser i Norge, selv om det er betydelig vekst også innen øl. Veksten på brus fortsatte markant i 2019.

10 prosent vekst

Totalt ble det i 2019 levert 36,7 millioner svenske bokser til det norske pantesystemet. Det er 3,2 millioner flere enn året før, en vekst på 9,9 prosent fra det som da var et rekordår. Brus kjøpt i Sverige står for hoveddelen av veksten, med en økning på 11,6 prosent fra året før.

Fuglum mener politikerne bør lære av Danmark som nær halverte sin grensehandel mot Tyskland etter å ha redusert avgiftene på lokkevarene som motiverer folk til å ta turen over grensen.

– Stortinget må innse at Norge taper arbeidsplasser, investeringer og avgiftsinntekter når folk handler i Sverige. Erfaringene fra Danmark viser at skaden kan repareres. Et avgiftskutt i revidert nasjonalbudsjett vil være en god start, sier Fuglum.

Den nye statistikken over svenske bokser levert til norske panteautomatene er satt sammen av Infinitum, selskapet som driver panteordningen i Norge.

Powered by Labrador CMS