Karl Munthe-Kaas (til høyre), konsernsjef i Oda, og Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail, la mandag frem forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedene.
Karl Munthe-Kaas (til høyre), konsernsjef i Oda, og Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail, la mandag frem forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedene.

Oda og Reitan Retail sammen om forslag til forskrift mot prisdiskriminering

Med mål om å legge til rette for flere aktører, bedre utvalg og priser på norske dagligvarer, legger Oda og Reitan Retail i dag frem forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering.

Publisert

Oda og Reitan Retail ønsker like spilleregler, skriver de i en pressemelding.

- Forslaget vårt har som mål å sikre lik markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjedenivå. Vi mener forskriften vil bidra til å fjerne etableringshindre i markedet og dempe prisveksten for forbrukerne, uttaler Kårstein Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail.

Stortinget ba i vår regjeringen om å utarbeide en forskrift som skal bedre konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Forslaget fra Oda og Reitan Retail er et innspill til denne prosessen.

Store prisforskjeller svekker konkurransen i markedet

Usaklig prisdiskriminering innebærer at en leverandør selger sine varer til ulike priser til de forskjellige kjedene, uten at dette skyldes faktiske kostnadsforskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser. Denne favoriseringen mellom kjede og leverandør opprettholder dominerende posisjoner og er skadelig for konkurransen i markedet.

- Som Konkurransetilsynet også har avdekket flere ganger, betaler Oda, Rema 1000 og COOP 10-15 prosent mer for varene fra flere av de største leverandørene enn hva NorgesGruppen gjør. Vårt forslag til forskrift innebærer ikke et påbud om like priser eller vilkår, men derimot like spilleregler i forhandlingene, uttaler Karl Munthe-Kaas, konsernsjef i Oda.

Forbud mot usaklig prisdiskriminering

Forslaget til forskrift går ut på at leverandører med vesentlig markedsmakt pålegges å unngå usaklig forskjellsbehandling mellom kjedene. Det betyr at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke kan begrunnes med forskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser, blir forbudt. I tillegg er et viktig hovedprinsipp i forskriften er at samtlige kunder må ha lik adgang til å oppnå fordeler hos leverandører med vesentlig markedsmakt.

- Leverandørene kan fortsatt forhandle og gi ulike betingelsene til kjedene, men slike forskjeller må ikke være usaklige. Det er kun relevante kostnadsforskjeller og reelle motytelser fra kunden som kan begrunne gunstigere vilkår, sier Løvaas.

Lavere innkjøpriser gir lavere priser til forbrukerne

Konkurransetilsynet bekreftet i vår at konkurranseloven ikke er tilstrekkelig egnet til å løse utfordringene med leverandørenes prisdiskriminering. Oda og Reitan Retail ser derfor fram til at Regjeringen legger fram forslag til ny forskrift, som er ventet å komme i løpet av høsten.

- Vi håper at forslaget vårt kan være til hjelp i denne prosessen. Det er viktig at forskriften legger til rette for at kjedene har sterke alternativer til de dominerende leverandørens varer, slik at vi får presset ned innkjøpsprisen, ikke bare for Oda og Reitan Retail, men for samtlige kjeder. Det er det som må til for at forbrukerne skal få lavere priser, avslutter Munthe-Kaas.

Powered by Labrador CMS