Leif Bache-Mathiesen er direktør for handel i NHO Handel og Service. Foto: NHO
Leif Bache-Mathiesen er direktør for handel i NHO Handel og Service. Foto: NHO

NHO vokser innen retail

Bransjeglidning og økt fokus på hele verdikjeden gjør NHO mer aktuelle for retailbransjen.

Publisert

NHO Service og NHO Handel slo seg høsten 2017 sammen til én organisasjon som nå dekker åtte bransjer.

Blant medlemmene finner vi store aktører som Manpower og NOKAS, og innen retail har de blant annet Synsam, REMA 1000, Kolonial.no, Komplett Group, Brandsdal Group, Kremmerhuset, leketøykjeden Ringo og Spar Kjøp.

– Vi har god vekst i alle bransjer. Økt netthandel og bransjeglidning påvirker handelen, og flere jakter derfor på muligheter i hele verdikjeden. Blant annet blir logistikk og transport viktigere for å lykkes. Der er vi i NHO sterke, påpeker Leif Bache-Mathiesen som er direktør for handel i NHO Handel og Service.

NHO erkjenner at de innen handel fortsatt er små i forhold til Virke.

– Men vi er gode på helheten. Vi differensierer oss. Det er alltid bra at det er konkurranse og at det finnes et alternativ, sier Bache-Mathiesen.

– Vi har giret om for å være mest mulig relevante for våre medlemmer og gi dem verdi. Vi vil gjøre hverdagen til medlemmene våre bedre. Vår organisering passer godt for kjeder som har butikker i hele landet. Vi har regionkontorer som kan følge opp regionalt, legger han til.

Bache-Mathiesen poengterer at NHO er medlemsstyrt. Medlemmene er presentert i alle styrer.

– Styrene dikterer premissene for vår virksomhet, understreker han.

Medlemsfordeler

Gode medlemsfordeler skal dekke inn mye av medlemsavgiften.

NHO har forhandlet seg fram til gode innkjøpsbetingelser for sin innkjøpskjede som medlemmene kan melde seg inn i.

Forsikringsordningene man tilbys som medlem er også normalt bedre enn hva bedriftene ville oppnå om de skulle forhandle alene.

– Kost/nytte-forholdet må balansere, og det føler vi at det gjør, sier Bache-Mathisen.

NHO har styrket seg på digitale kanaler og gir kurs til medlemmene. Også på kommunikasjon og medierådgiving tilbyr de medlemsbedriftene støtte.

Kompetanse blir stadig viktigere, og også på det feltet er NHO sterke. Abelia er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Meget sterke på arbeidsrett

NHO Service og Handel har åtte egne advokater samt én som er spesialist på offentlige innkjøp og konkurranserett.

Fram til eventuell stevning koster ikke bruk av advokatene noe for medlemmene.

Totalt har NHO hele 120 advokater på arbeidsrett, og med det har de et av de sterkeste fagmiljøene i landet.

– Vi tar saker helt til høyesterett til svært subsidiert pris. Og dersom vi tar det på prinsipielt grunnlag, påløper ingen kostnad for medlemmet, sier Bache-Mathisen. Og fortsetter:

– Vi råder medlemmene til å være proaktive. Det er bedre å være i forkant enn å rydde opp i problemer i etterkant. Derfor har vi også en 24/7 vakttelefon.

Han peker på at pensjon igjen vil bli et sentralt tema i neste lønnsoppgjør.

– I kraft av vår størrelse har vi i NHO stor innflytelse i norsk næringsliv, avslutter han.

– Høy kompetanse, god service

Synsam ble i fjor sommer medlem av NHO Service og Handel.

Trond A. Gudbrandsen er adm. dir. for Synsam i Norge. Foto: Synsam
Trond A. Gudbrandsen er adm. dir. for Synsam i Norge. Foto: Synsam

– NHO er en stor arbeidsgiverorganisasjon. De har stilt opp for oss og gitt oss støtte når vi trenger det. Mottagelsen vi fikk var strålende, og de svarer oss svært raskt. Vi føler oss verdsatt som medlem, sier Trond A. Gudbrandsen, adm. dir. i Synsam Group Norway AS.

– Vi har 105 butikker spredt rundt omkring i landet, så NHOs regionale tilstedeværelse er gunstig for oss, legger han til.

Synsam-sjefen peker på at NHO generelt har høy kompetanse og at medlemmene nyter godt av det gode nettverket som man blir med i. Særlig på arbeidsrett er NHO meget sterke.

NHO Service og Handel organiserer åtte bransjer:

Arbeid og Inkluderingsbedrifter

Bemanning og Rekruttering

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)

Renhold og Eiendomsservice

Sikkerhet og Beredskap

Helse og Velferd

Handel

Frisør og Velvære

Totalt har NHO 26.600 medlemsbedrifter. 750.000 ansatte som yter 570.000 årsverk.

NHO Service og Handel består av 2.380 bedrifter med 6.000 virksomheter og 86.000 årsverk

Powered by Labrador CMS