– Ingen er tjent med at vi får én aktør som blir mer og mer dominerende. Man må sette ned foten for en monopoliserende utvikling, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel..
– Ingen er tjent med at vi får én aktør som blir mer og mer dominerende. Man må sette ned foten for en monopoliserende utvikling, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel..

NHO: Høye innkjøpsforskjeller i dagligvare var ikke et engangstilfelle

En ny rapport fra Konkurransetilsynet om innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet viser at forskjeller i pris på 15 prosent har forekommet oftere enn man trodde. Dette hindrer nyetableringer og gir folk flest et dårligere tilbud, skriver NHO Service og Handel.

Rapporten fra Konkurransetilsynet viser at de høye innkjøpsforskjellene i dagligvarebransjen ikke var et engangstilfelle.

- Det er bra at Konkurransetilsynet har trappet opp arbeidet med prisdiskriminering som et hinder for konkurranse og nyetableringer i dette enorme markedet. Konkurransetilsynet har selv sagt at forskjeller på 3-5 prosent kan være konkurransehemmende - nå ser de at forskjeller i pris på 15 prosent har forekommet oftere enn man trodde. Denne avdekkingen er svært viktig, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir i NHO Service og Handel.

- Rapporten bekrefter det som mange har hevdet over lang tid, men som det har vært veldig vanskelig å få gjort noe med, nemlig at det er vedvarende, store prisforskjeller fra leverandørleddet til dagligvarekjedene. Dette hemmer konkurransen mellom aktørene, går ut over prisene til forbrukerne og gjør det vanskelig for nye aktører å komme inn i markedet. Det er på høy tid at dette tas tak i, og vi vil berømme regjeringen for å ta tak i dette, sier Kaltenborn.

-Ballen ligger nå i Stortinget. De skal denne høsten behandle Dagligvaremeldingen. Vi har fått godt med dokumentasjon for å bruke Konkurranselovens bestemmelser på en måte som er bra for forbrukerne og bra for nyetablering i markedet. Nå må politikerne utstyre Konkurransetilsynet med de virkemidlene som trengs for å følge med og å rydde opp.

- Det er et faresignal hvis Norge ikke slipper inn nye aktører i dagligvarehandelen. Da slipper vi heller ikke inn fremtiden, sier Kaltenborn.

-Det er en tendens til å tro at store prisforskjeller som vi ser her på innkjøp til dagligvarekjedene er tegn på god konkurranse. Det er et svært kortsiktig perspektiv: på lang sikt ser vi at det ødelegger konkurransen ved systematisk å favorisere én sterk, aktør, sier hun.

-Ingen er tjent med at vi får én aktør som blir mer og mer dominerende. Man må sette ned foten for en monopoliserende utvikling, sier Kaltenborn.

Powered by Labrador CMS