Bo Nilsson er CEO i Nets.

Nets fusjonerer med Nexi – skaper europeisk betalingsformidler

Nets og Nexi har inngått en bindende avtale om fusjon og vil sette fart på overgangen til digitale betalinger i Europa.

Nets og Nexi, to ledende aktører innen den europeiske betalingsindustri, har etter en periode med eksklusive forhandlinger inngått en avtale om å fusjonere gjennom utveksling av aksjer.

Når fusjonen med Nexi er gjennomført er planen å fortsette konsolideringen og gjennomføre fusjonen med SIA, som Nexi og SIA annonserte i forrige måned, og som er uavhengig av dette. De to selskapene har en komplementær geografisk tilstedeværelse. Det er derfor en ambisjon å skape en europeisk tungvekter innen betalingsformidling, som tilbyr sikre og innovative betalingsløsninger på tvers av betalingsformer, kanaler og relaterte ytelser til banker og forretninger i hele Europa.

Det nye konsernet vil basere seg på en moderne, paneuropeisk teknologisk plattform med en skala som gir et solid grunnlag for fortsatt vekst – både i digitaliserte regioner som Norden, men særlig i land som Italia, Tyskland og Polen, hvor graden av digitalisering fortsatt er lav og vekstpotensialet høyt. Til sammen får konsernet et godt utgangspunkt for å kunne fortsette med å oppsøke partnerskap med banker og forretninger i Europa.

Paolo Bertoluzzo, CEO i Nexi uttaler:

– Denne fusjonen, som følger rett etter avtalen vår med SIA, skaper en førende europeisk betalingsformidler med en skala og kompetanser til best mulig å kunne understøtte vår brede kundeportefølje på tvers av Europa; helt fra borgere, forretninger, bedrifter, partnere, banker, samt offentlige og finansielle institusjoner. Nexi forvandles til en europeisk frontløper med adgang til et fire ganger så stort marked, som rommer store vekstmuligheter. Det nye konsernet vil med sin tilstedeværelse i mer end 25 land være en digitaliseringsmotor i Europa, som kan sette ytterligere fart på overgangen til digitale betalinger. Våre medarbeidere og aksjonærer i Nexi er veldig inspirert av visjonen om å fremme digitale betalinger i Europa og ser frem til denne reisen fylt med ambisjoner for vekst. Vi gleder oss til å gå sammen med de dyktige folkene hos Nets, som driver en omfattende transformasjon av virksomheten. Kombinasjonen av motiverte og kompetente medarbeidere rommer et sterkt potensial for å kunne drive innovasjon i betalingsindustrien i Europa mange år fremover.

Bo Nilsson, konsernsjef for Nets, uttaler:

– Dette er en viktig milepæl i vår reise mot å bli en førende spiller innenfor betalinger i Europa. Fra vårt utgangspunkt i Danmark og Norge, har vi i de siste årene utviklet oss til å bli en europeisk aktør. Sterk innovasjonskraft, og stor innsats fra våre medarbeidere har vært med på å forme den industrien vi befinner oss i,som blir stadig mer internasjonal. Vi har i det siste ekspandert til Tyskland, Østerrike, Sveits og Polen – alle land som rommer et stort potensial for vekst. Norden vil fortsatt være et viktig regionalt kraftsenter for det nye konsernet, som med fordel kan trekke på den ekspertise vi har bygget opp ved å betjene en av de mest digitalt avanserte regioner i Europa.

De siste tre årene har Nets, under nye eiere, anført av Hellman & Friedman, gjennomgått en markant transformasjon drevet av massive investeringer, hvilket har ført til akselerert vekst av kjernedriften, både organisk og gjennom oppkjøp i regioner med stort vekstpotensial. Senest førte det til en fusjon med Concardis Payment Group, som har økt Nets’ tilstedeværelse i DACH-regionen (Tyskland, Østerrike, Sveits) som er preget av sterk vekst, samt ekspansjon til Polen gjennom oppkjøp av Dotpay/eCard, P24 og PeP.

Det felles selskapet (Nexi, Nets, SIA) forventes å ha en omsetning, i 2020, på ca 2,9 mrd. euro og en estimert EBTDA, i 2020, på cirka 1,5 mrd. Euro inklusive run-rate-synergier. Sammenslåingen av Nexi og Nets vil utløse en forventet årlig synergieffekt på rundt 170 millioner euro før skatt.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS