Marianne Mazarino Håkonsen i Remix Consulting skal representere NCSC i Norge.

NCSC hyrer inn Remix Consulting for å styrke seg i Norge

NCSC – Nordic Commercial Spaces & Communities – skal styrke sin tilstedeværelse i det norske markedet og engasjerer Remix Consulting er for å ivareta og utvikle medlemsorganisasjonen i Norge. Og dele kunnskap og innsikt på tvers av landegrensene.

NCSC het tidligere Nordic Council of Shopping Centers, men har endret navn til Nordic Commercial Spaces & Communities.

– Foreningen skiftet nylig navn for nettopp å samle flere aktører som idag bidrar til å skape kommersielle møteplasser preget av et sterkt felleskap. Det nye navnet favner de kommersielle realitetene og samfunnsambisjonene til foreningen og dens medlemmer, sier Kajsa Hernell, Managing Director for NCSC Nordic.

Nå har NCSC engasjert Remix Consulting for å ivareta ambisjonene i Norge, om å samle alle nåværende og nye aktører i et gjensidig nettverk med tilhørende synergieffekter i en nordisk kontekst.

Kajsa Hernell er Managing Director for NCSC Nordic.

– Som følge av nye salgskanaler og handlevaner hos forbrukeren, har konkurransen om kundenes handlekurv økt og de tradisjonelle kjøpesentrene har blitt utfordret på en rekke områder. Vi tror aktørene i større grad må evne å samarbeide om fremtidens løsninger og derav skape attraktive kommersielle møteplasser, sier Marianne Mazarino Håkonsen, daglig leder i Remix Consulting.

– Vi tror på mer deling av kunnskap og innsikt i et nettverk på tvers av landegrenser blant aktører innen handel, kultur, matopplevelser, aktiviteter, mobilitet og teknologi, og her skal vi gi plass til en rekke selskaper som ønsker å få tilgang til dette nettverket. Deling av data og mer transparens kan gi nye muligheter og vi må jobbe for at tilliten mellom partene gjør dette mulig. Jeg er utrolig glad for å få Marianne med på dette veldig spennende stadiet i utviklingen av foreningen. Unødvendig å si at hun vil bidra enormt til den nordiske strategien, sier Kajsa Hernell.

Temaer som er aktuelle på møter, samlinger, seminarer, webinarer og konferanser er mange og NCSC vil avholde Norway Awards etterfulgt av Nordic Awards og Nordiske aktiviteter. Det handler om nye forretningsmodeller, nye konsepter, nye forbruksmønstre, endrede medievaner og nye teknologiske løsninger og alt påvirker den enkelte medarbeider.

Typiske oppgaver medlemmene er engasjert i strekker seg fra prosjektutvikling, utleie, markedsføring , senterledelse, drift og sikkerhet. Men NSCS mener at det er like viktig at det utvikles ny kompetanse, og derfor har de som mål at medlemmene får tilgang til viktige nettverk på tvers av landegrensene for egen utvikling. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS