Frokostseminar

Marianne Mazarino Håkonsen
Prosjektleder Marianne Mazarino Håkonsen i NCSC inviterer til frokostseminar om hvordan man skal agere i urolige tider.

Utvikling i turbulente tider

NCSC arrangerer julefroskostseminar neste uke. "Våre bransjer har vært igjennom tøffe prøvelser før, og de som har god hukommelse, vet at fra tidligere kriser ser noen lyset i mørket og kommer ut i den andre enden sterkere og bedre rustet for fremtiden."

NCSC vil bringe aktørene på tvers av bransjene sammen.

Kari Due Andresen
Kari Due Andresen

– Bedre løsninger oppstår gjennom kombinasjoner fra ulike næringer, og derfor er det avgjørende å heve blikket, finne inspirasjon og samarbeide for å forme fremtiden. Utvikling i turbulente tider er tema for årets siste seminar, hvor vi skal ta for oss stedsutvikling i dyrtiden. Våre bransjer har vært igjennom tøffe prøvelser før, og de som har god hukommelse, vet at fra tidligere kriser ser noen lyset i mørket og kommer ut i den andre enden sterkere og bedre rustet for fremtiden. Dette krever visjoner, besluttsomhet og samarbeid på tvers av næringen, sier prosjektleder Marianne Mazarino Håkonsen i NCSC.

Julefrokosten byr på en oversikt over den økonomiske situasjonen slik den påvirker vår bransje nå og fremover. NCSC mener at ingen er bedre enn Kari Due-Andresen til å presentere akkurat det. Hun tar nå over som Managing Partner parallelt med jobben som sjefsøkonom i Akershus Eiendom og har med sin erfaring en uovertruffen forståelse av hvordan dagens økonomiske klima påvirker eiendomsutviklingen i Norge.

Deltakerne får belyst hvordan makroøkonomiske faktorer påvirker utviklingsprosjekter, og hvordan rentenivået kan utvikle seg i overskuelig fremtid. For særlig renten påvirker eiendomsutviklere og forhandlere og i tillegg skaper valutaen utfordringer for retailers både i innkjøp og ekspansjon.

Nedgang i økonomi - en festbrems for steds-og eiendomsutvikling?

Å stålsette seg i prosjektutvikling i krevende tider med øye for fremtidig snorklipping er noe Gunnar Bøyum har lang erfaring med. Han er omtalt av kapital som «en av eiendomsbransjens mest erfarne menn» har Gunnar Bøyum flere utviklingsprosjekter enn de fleste på CV-en. Gjennom Aspelin Ramm har han vært sentral i prosjekter som Tjuvholmen, Sommerro og VIA Vika, i tillegg til rehabiliteringsprosjekter, ombruksprosjekter og byutvikling.

Kåret til årets navn under eiendomsdagene i 2023 og med sitt brennende engasjement for unge talenter i bransjen skal vi få innsikt i både tabber og suksessprosjekter gjennom hans karriere og hvorvidt han tror dagens økonomiske utvikling er en festbrems for steds-og eiendomsutvikling.

Gunnar Bøyum
Gunnar Bøyum

Om å gi bygget et strøk maling i påvente av bedre tider

Hvordan kan man best forvalte sin portefølje med tanke på verdibevaring, optimalisering og identifisering av nye muligheter i et krevende økonomisk landskap? I en tid preget av usikkerhet vil Magnus Kolberg Eriksen i OPAK sette søkelys på hvordan man kan beskytte og forbedre sine eiendommer og verdier uten å ta økonomisk risiko i påvente av bedre tider.

OPAK er et av Norges største prosjekt- og byggelederfirma, en kunnskapsbedrift med lang og bred erfaring rådgivningstjenester til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Magnus vil gi innsikt i enkle, praktiske grep som eiendomsselskaper og utviklere kan ta for å beholde og styrke sin posisjon i eiendomsmarkedet.

Transformasjonen av VIA Vika: En fremtidsrettet byutvikling.

Via Vika ligger midt i Oslos forretningsdistrikt og binder sammen Nasjonalmuseet, Aker Brygge og Solli Plass gjennom et hyggelig torg og to bygninger som byr på tjenester, butikker, kontorlokaler og et spennende utvalg av restauranter. Enza Mola og Frode Rønne Malmo skal fortelle oss om hvilke strategier som er lagt til grunn ved utforming og valg av butikkmiks og restaurantkonsepter, og hvorvidt clustringen av restauranter var et kriteria for suksess.

Deltkerne får høre om hvilket community de har ønsket å skape i samspillet mellom de ulike leietakerne på stedet og i områdene rundt, samt hvilke utfordringer man har møtt på veien, hva de står i nå og hva som blir de viktigste fokuspunktene fremover.

Powered by Labrador CMS