Den nye styringsgruppen i NCSC Norway: Gry Flataker (Thon Eiendom), Terje Gulbrandsen (Citycon), Charlotte Christensen (Steen&Strøm), Michael Rask, (MR Group), Jo Bjørnstad (Kicks). Ketil Norheim (CC Eiendom) var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: NCSC)

Kjøpesenterkonferansen: – Framtida er nå

Heller enn å betrakte endringer som trolig kommer der framme, peker årets kjøpesenterkonferanse på at prosessene allerede skjer nå. Og de som faktisk gjør gode ting og har smarte løsninger skal hylles.

Publisert

Terje Gulbrandsen jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Citycon. Før sommerferien ble han valgt til ny leder av den norske styringsgruppen for Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) som blant annet arrangerer Kjøpesenterkonferansen i oktober hvert år. Vi tok en prat med Gulbrandsen om hva som blir hovedtema på konferansen og hva NCSCs rolle er.

– Det er mange andre som velger å fokusere på en usikker fremtid, på alle trusler og mørke skyer i horisonten. Om alt som skal komme er der fremme. I programkomitéen har vi spurt oss om ikke fremtiden også er nå? For hvis alle blir usikre på hva de skal gjøre og setter seg ned og venter og ikke agerer nå, hva vil da skje?

Komitéen ble enige om at fremtiden er her og nå.

– Vi vil bruke Kjøpesenterkonferansen til å inspirere og engasjere, og ikke minst hylle dem som faktisk gjør gode ting og har smarte løsninger. Det finnes helt klart utfordringer vi står overfor, men utfordringer kan man jo også se på som muligheter, understreker Gulbrandsen.

Han peker på den nye virkeligheten som skaper nye utfordringer i retail og handelseiendom:

– Spesielt hvordan kjøpesentrene påvirkes av digitaliseringen. Ikke utelukkende på netthandelen, men på mulighetene som finnes. Ikke bare for oss som gårdeiere og eiendomsutviklere, men også for retailere som har kundekontakt ut mot forbrukerne som hele tiden søker å optimalisere hverdagen. Skillet mellom det fysiske og det digitale viskes ut, og det vil smelte sammen. Det blir meningsløst å skille mellom det analoge og det digitale, det virtuelle og det fysiske. Det fysiske vil ikke forsvinne, men spiller sømløst sammen med det digitale. Jeg tror at det er et større behov enn noensinne for at vi sammen kan finne de gode løsningene, for å kunne svare på de forventningene som forbrukerne har til oss.

Flere roller for kjøpesenteret

Terje Gulbrandsen mener det handler om å tilrettelegge bedre for den fysiske handleopplevelsen. Ifølge en rapport som Deloitte publiserte i sommer har 56 prosent av all omsetning et digitalt tilknytningspunkt under kundereisen.

– Det betyr at vi sammen må se på hvordan vi møter kunden og med hvilke forventninger vi skal kommunisere med kunden. Det gjelder både oss som gårdeier som skal drive kundene til senteret, men også butikkene som skal konvertere de besøkende til kunder når de er på senteret. Hva slags miks sentrene må ha inn i fremtiden.

Gulbrandsen mener at vi må redefinere kjøpesenterets rolle. Kanskje blir ikke ordet ‘kjøpe’ like viktig i den store sammenhengen. Bredden på hva man bruker penger og tid på, og senteret til, tror han vil bli mer variert i tiden fremover.

– Gårdeierne må også tenke annerledes?

– Absolutt. Det gjelder hele verdikjeden. Det kommer som en følge av flere faktorer, ikke bare netthandelen som mange snakker om. Det kommer samfunnsmessige endringer som vil påvirke utviklingen. Det fortettes rundt om i byene med en strategi om å bygge opp rundt trafikknutepunkter, som vil få stor betydning for all biltrafikk. Vi må se nærmere på hvordan vi mennesker forflytter oss i en utvikling preget av økende urbanisering. Vi bor mye tettere i og rundt byene. Alt dette er med på å påvirke hvordan vi som utvikler sentrene må tenke, og hvordan retailerne må tenke. Vi maner bransjen til å samles rundt NCSC som medlemsorganisasjon og bruke den kraften som en bransjeorganisasjon kan ha: Å være en arena hvor nye tanker og idéer og løsninger kan komme frem og diskuteres.

NCSC-styrelederen mener at kjøpesentrene vil få flere roller.

– En del av de endringene man ser hos forbrukerne er at de har stadig høyere forventninger på alle felter. Det betyr at det blir tilsvarende vanskeligere å la seg begeistre og imponere fordi vi er blitt veldig godt vant, og vi har tilgang til informasjon fra hele verden. Derfor må vi jobbe med de konseptene og løsningene som forsøker å levere på de forventningene kundene har, det vil si aktivt stimulere til forventninger som kan tilfredsstilles med egne konsept, påpeker Gulbrandsen.

Det gjelder å følge megatrender som helse og bærekraft. Et kjøpesenter er mer miljøvennlig enn en global varedistribusjon hvor hver vare skal hentes på et postkontor eller et utleveringspunkt et sted. Denne tematikken er med på å påvirke den rollen et senter bør eller skal ha i fremtiden.

– Det betyr at vi må se på senterutvikling like mye som stedsutvikling og byutvikling i tiden fremover. Vi må se grundigere på samfunnet rundt oss som vi er en del av, som vi som bransje må åpne oss opp mot. Som bransje er vi kritisert for å være introverte. Vi må bli mer utadvendte for å skape mer liv og aktivisere kundene. Vi må bli aktive på flere arenaer, avslutter Terje Gulbrandsen.

Fra Kjøpesenterkonferansen i Stavanger i fjor høst. (Foto: NCSC)

Powered by Labrador CMS