Kerstin Lindvall: – Vi har satt oss et ambisiøst mål. (Foto: ICA Gruppen)
Kerstin Lindvall: – Vi har satt oss et ambisiøst mål. (Foto: ICA Gruppen)

ICA vil halvere matsvinnet

ICA Gruppen har vedtatt at matsvinn fra laer og butikker i Sverige og Baltikum skal halveres innen 2025 sammenlignet med basisåret 2016.

Publisert

Det skal bl.a. skje ved smartere algoritmer for kjøp, produksjon av sirkulære produkter og rutiner og verktøy for å kunne identifisere matvarer som risikerer å bli sløsing på et tidlig stadium.

ICA Gruppen har jobbet aktivt for å redusere matsvinnet i mange år, men nå er både klare mål og metodikk innført for å kunne måle og følge opp. Matsvinnet vil bli beregnet i henhold til en internasjonal standard utviklet av FLW-protokollen (Food Loss and Waste Protocol) og vil inngå i ICA Gruppens bærekraftrapport sammen med selskapets andre bedriftsmål.

FLW Protocols standard brukes av mange selskaper for overvåking av matsvinn, noe som gjør det mulig for ICA Gruppen å sammenligne nøkkeltall med aktører i andre land.

I 2016 var ICA Gruppens matsvinn 1,65 vektprosent av totalt salg, noe som betyr at for hvert tonn mat som er solgt, har vi hatt et svinn på 16,5 kg mat i vår virksomhet, skriver selskapet i en pressemelding.

Ambisiøst mål

– Vi har satt opp et ambisiøst mål om halvering av matsvinnet innen 2025. God planlegging og en strukturert og proaktiv måte å jobbe på, er viktigst for at matsvinn ikke oppstår i virksomheten vår i det hele tatt. Det er også viktig at vi jobber med innovative digitale verktøy som hjelper pss med å identifisere mat som ellers ville risikere å bli svinn, sier Kerstin Lindvall, direktør for bærekraft ICA Gruppen.

Samarbeid med leverandører og andre aktører er en viktig del av arbeidet for redusert matsvinn.

– Når vi ser at det likevel oppstår fare for matsvinn, er det behov for gode måter å ta vare på maten på beste måte. ICA jobber blant annet prisreduserte varer med korte datofrister, matlaging i butikk og samarbeid med veldedighetsorganisasjoner, sier Kerstin Lindvall.

Sirkulære produkter, hvor råvarer som risikerer å bli svinn, brukes til å lage nye produkter, er også viktige deler for redusert matsvinn.

– Vi har for eksempel et partnerskap med Gotland Egg, hvor vi kjøper inn egg med skjønnhetsfeil som vi bruker til ICAs pannekaker, sier Kerstin Lindvall.

Samarbeid

ICA Gruppen har deltatt i svenske i Livsmedelverkets, Naturvårdsverkets og Jordbruksverkets handlingsplan for redusert matsvinn som ble presentert i 2018. Det er flere forslag til tiltak der blant annet samarbeid er tydelig fremhevet som en viktig vei for redusert matsvinn gjennom kjeden. En av forslagene som fremheves i handlingsplanen, er å fremme et forslag til nasjonale etappemål i miljømålsystemet for redusert matsvinn basert på målet 12.3 i Agenda 2030. ICA Gruppen vil bidra med matsvinnsdata til dette arbeidet.

(Pressemelding)

Eksempel på redusert matsvinnsinitiativ:

  • Varer med kort ‘best før‘-dato selges til reduserte priser i butikker, eller via appen Karma.
  • ICA sentralt og mange butikker donerer fullt brukbar mat som ikke kan selges, til veldedige organisasjoner, blant annet via Frelsesarmen, bymisjonen og Food2change.
  • Samarbeid med leverandører til produktutvikling av resterende råvarer, som Rescued Fruits och Refood, til å lage juice eller smoothie av frukt og grønnsaker som ikke kan selges fra lager og noen butikker.
  • Kommunikasjon og inspirasjon til kunder om planlegging, lagring, matens holdbarhet og redusert matsvinn på ica.se/matsvinn
  • Emballasjeutvikling, f.eks. Skinpack, som brukes på en stor del av ICAs kjøttsortiment, noe som gir lengre holdbarhet og dermed redusert krymping.
  • Rimi Baltic begynner å jobbe med verktøyet Whywaste, som gir støtte til butikken for å identifisere vinnet i tide på beste måte. Fra før har flere ICA-butikker i Sverige jobbet med Whywaste og Deligate, samt et internt system som tilbyr lignende løsninger.
Powered by Labrador CMS