Ikea er klart størst i norsk møbelbransje.

Vekst på jappetid-nivå for møbelbutikkene i 2020

Møbelbutikkene økte omsetningen med 14,1 prosent i 2020. Veksten er den høyeste siden 1986. Virke peker på stopp i tjenestekonsumet og at mange har brukt mer tid hjemme som viktige drivere for veksten.

En analyse utført av Kvarud Analyse, på oppdrag fra Virke, viser at møbelkjedene omsatte for over 20 milliarder kroner, eksklusiv moms, i 2020.

− 2020 ble et rekordår for møbelbransjen. Det vil nok gå lang tid til vi får se slik vekst igjen. Stoppen i tjenestekonsum gav nordmenn mer penger å bruke på varer, og det at mange tilbrakte mer tid i hjemmet gav lyst til å gjøre det fint i hjemmet med å pusse opp og kjøpe nye møbler, sier Ingrid Thinn Bjerke, direktør for hus og hjem i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Ingrid Thinn Bjerke er direktør for hus og hjem i Virke

Nedgang i mars

Fjoråret startet med en vekst på 7,6 prosent i januar og februar, men også møbelbransjen ble rammet av stengingen i mars og fikk da en nedgang på 12,7 prosent.

− Etter mars pekte pilene rett opp for møbelbutikkene. Først med 5 prosent økning i april, og siden tosifret vekst i resten av årets måneder med unntak av august. I november og desember var veksten på hele 15,4 prosent, sier Thinn Bjerke.

Møbelkjedene styrket sin posisjon

Omsetningen i 10 av de store møbelkjedene økte med hele 15,3 prosent eller med 2,66 milliarder kroner til 20 milliarder kroner i 2020. Veksten i kjedene er 1,2 prosentpoeng høyere enn foreløpig estimert vekst i butikkhandelen med møbler.

− De store møbelkjedene styrket posisjonen sin i fjor. Kjedene står for over 90% av omsetningen i butikkhandelen med møbler.

I løpet av 2020 ble ni møbelvirksomheter slått konkurs. Fem av konkursene skjedde før koronaen traff Norge. I pandemiperioden i 2020 gikk fire møbelvirksomheter konkurs, mot fem i samme periode i 2019.

Powered by Labrador CMS