God start for årets tre første måneder

Etter et år med historisk lav vekst opplever markedet nå en bedre vekstrate etter årets første 3 måneder. Etter første kvartal er veksten 2,4 % eller nærmere 1 mrd NOK.

Publisert

Det viser Nielsens kvartalsrapport for første kvartal 2018.

Ettersom påsken i år kommer i 1. kvartal vil dette ha en effekt på omsetningen men vi ser også at periodene før påske har hatt en positiv utvikling, skriver Nielsen i rapporten.

Den totale grensehandelen økte med 9,1 % (ref: 2017-tall fra SSB) og vi handlet for 15,1 mrd NOK langs grensen. Veksten i grensehandelen ble lavere enn forventet ettersom utviklingen i fjerde kvartal ikke fulgte de foregående kvartalene og endte i stedet med en nedgang i fjerde kvartal 2016 vs 2017 på ca. 6 %. Basert på Menons beregning at dagligvareandelen utgjør ca 65% av total grensehandel handlet vi dagligvarer for ca. 9,8 mrd NOK i utlandet i løpet av 2017. Shopper Trends 2018 viser at 6 av 10 nordmenn har handlet dagligvarer i et av våre naboland i løpet av siste 12 mnd og det er fersk kjøtt, sjokolade/sukkervarer og mineralvann som topper listen over produkter som puttes i handlekurven.

Ifølge Nielsens rapport Shopper Trends 2018 har ca. 11 % handlet dagligvarer på nett og det er storhandel som er den vanligste formen for handel.

Tradisjonell dagligvare møter også konkurranse fra andre aktører, blant annet satser Rusta på å åpne ca. 12 nye butikker i Norge i løpet av året og Europris planlegger å åpne 9-10 nye butikker i løpet av 2018, ifølge deres årsrapport. Normal, som hovedsakelig selger hygiene- og skjønnhetsprodukter, har så langt etablert seg med 19 butikker i Norge og ifølge deres egne nettsider planlegger de å åpne 8 butikker til innen første halvår 2018. I Danmark har kjeden rullet ut ca. 80 butikker siden de startet opp i 2013.

Dagligvare og måltidsløsninger på nett fortsetter å gi dagligvarekjedene hard konkurranse, men i løpet av Q1 2018 har flere aktører avsluttet eller slått sammen sine virksomheter. Allerede i januar ble det kjent at marked.no avsluttet sin virksomhet og ikke mange ukene gikk før også frokost-fokuserte Brødboksen leverte sine siste bokser.

I forkant av påsken har media vært preget av økt sukkervareavgift og forventninger om tidenes påskesalg langs grensen drevet av store prisforskjeller på sjokolade/sukkervarer og mineralvann. Totalt sett vokser de tre påskeukene i 2018 (uke 11-13) med 4 % målt i verdi mot de tre påskeukene i 2017 (Uke 13-15). Kullsyreholdig drikke vokser i volum (+3,4 %). Sjokolade/sukkervarer ex smågodt vokser med 17,9 % i verdi denne påsken, godt hjulpet av en prisvekst på 15,3 %. Volumet øker med 2,3 %. Priskrigen på smågodt i løsvekt uteble og verdisalget hadde tilnærmet nullvekst. Vi vil anta at volumet er kraftig redusert fra påsken i fjor (volumtall ikke tilgjengelig).

I følge SSB har matvareprisene i løpet av de siste 12 månedene (per februar) økt med 3,0% mens Konsumprisindeksen generelt har økt med 2,2% (per februar).

På kategorinivå er det Sjokolade og Sukkervarer inklusive smågodt i løsvekt (+14,3 %) og Drikkevarer (+5,1 %) som har høyest prosentvis utvikling. Begge kategorier har som kjent opplevd prisøkning grunnet økte avgifter.Vask- og husholdningsprodukter (-4,7 %) samt Helse og skjønnhet (-4,6 %) er kategoriene med svakest utvikling.

Hovedkategoriene Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer bidrar mest i antall kroner (absolutt vekst) og står for en samlet vekst hittil i år på ca 650 MNOK.

Utviklingen for merkevareleverandørene er svakere enn for kjedenes egne merkevarer. Egne merkevarer står hittil i år for 42 % av verdiveksten mens de har en andel på 16,7% av totalmarkedet.

Hittil i år har vi en netto tilvekst av 13 butikker og det er lavprisbutikker som øker i antall. Lavpriskjedene står nå for 67,8 % av omsetningen i totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker (6,1 %) og bredsortimentsbutikker (26,2 %). Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker.

(Kilde: Nielsens kvartalsrapport)

Powered by Labrador CMS