– Interessen for metodikken internasjonalt har vært overveldende, sier NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

NHHs innovasjonsindeks kopiert over hele verden

Verdens første rangering av de mest innovative bedriftene, slik kundene opplever dem, er utviklet ved NHH. I løpet av høsten har åtte land importert Norsk Innovasjonsindeks.

– Interessen for metodikken internasjonalt har vært overveldende, sier NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Norsk Innovasjonsindeks er utviklet av forskere ved Norges Handelshøyskole (NHH), med Andreassen i spissen. Den årlige innovasjonsindeksen viser kundenes egen rangering av innovasjonsevnen i norske bedrifter som er viktige for husholdningene.

Data fra den amerikanske indeksen tyder på at virksomheter som oppleves som mer innovative har en vesentlig høyere avkastning på aksjene. Dette er i tråd med McKinsey som finner at virksomheter som lykkes med innovasjoner har en lønnsomhet som er 2,4 ganger høyere enn andre, ifølge NHH-professoren.

Snart åtte land verden over

Etter lansering i Norge i 2016, har forskere ved universiteter i seks land kopiert indeksen. I tillegg kommer universiteter fra hhv. Australia og Vietnam snart inn.

Finland (Hanken School of Economics)

Sverige (Karlstad Business School)

Belgia (University of Hasselt - Business School)

Spania (Universidad Carlos III de Madrid - Business School)

USA (Fordham University)

Danmark (Århus Universitet – Business School)

Australia (University of Queensland) tar i bruk indeksen om kort tid

Vietnam (VinUni) tar i bruk indeksen om kort tid

Kundenes oppfatning

NHH-forskerne gjorde første undersøkelsen i 2016.

– Tiden var overmoden. Selskapene var nødt til å flytte oppmerksomheten ut mot kundene. Innovasjonsindeksen har skapt debatt, men det var ventet. Nå ser vi at forskere i land etter land adopterer metodikken. Grunnen er at indeksen gir svært interessant og nødvendig informasjon om hvordan kundene selv opplever innovasjonsevnen. Kundene er som kjent bedriftenes eneste naturlige kilde til inntekter, sier professor Tor Wallin Andreassen ved Institutt for strategi og ledelse og forskningssenteret DIG.

Powered by Labrador CMS