Årets viktigste konferanse for dem som jobber med handel og tjenester avholdes 22. september, ifølge Virke.

Hold av 22. september: Handelskonferansen + Virkekonferansen = Virke Arena

Virke slår sammen Handelskonferansen og Virkekonferansen til én årlig konferanse, og slår som i fjor på stortromma. – Dette blir årets viktigste konferanse for dem som jobber med handel og tjenester, sier prosjektleder Marit Hagehaugen Evensen.

Publisert
Marit Hagehaugen Evensen er prosjektleder for Virke Arena og bransjedirektør i Virke for retail.

22. september går Virke Arena 2022 av stabelen i Oslo Spektrum. Temaet for konferansen er levende lokalsamfunn, og et år før lokalvalget skal konferansen inspirere, stille spørsmål og gi svar på hva som skaper bærekraftige og levende lokalsamfunn.

– Vi vil fokusere på møteplasser, både i bysentra og tettsteder. Møteplasser er avgjørende for handel og tjenester, sier Marit Hagehaugen Evensen, prosjektleder for Virke Arena og bransjedirektør i Virke for retail.

Virke ønsker å løfte tjenester høyere opp på årets konferanse, likestilt med handel.

Arrangementet er en utvidelse av det som tidligere var Handelskonferansen og bringer sammen noen av landets viktigste aktører innenfor handels- og tjenestenæringen, politikere og andre samfunns- og næringslivsaktører.

I tillegg til lokal handel og møteplasser, belyses de sentrale utviklingstrekkene for handel og tjenester:

Hvordan skal bedrifter omstille seg det grønne skifte?

Hvordan vil digitalisering påvirke handels- og tjenestenæringen?

Hvordan utvikler og vedlikeholder man best mulig kompetanse?

Hvordan kan vi øke eksporten innenfor norsk tjenestenæring?

Hvordan spiller logistikken inn?

Hvordan få til hurtighandel?

Disse, og en rekke andre spørsmål vil bli belyst gjennom foredrag, paneldebatter og kurs.

Fra Handelskonferansen i fjor høst.

Stjernespekket program

– Konferansen samler virksomheter fra hele Norge for å vise hva som gjør lokalsamfunn levende. Foredragsholdere fra inn- og utland bidrar til et fantastisk spennende program, og til at vi virkelig får løftet blikket, sier Marit Hagehaugen Evensen.

På plakaten står blant andre Kate Ancketill, internasjonal tankeleder innenfor e-handel, Hanne Solem, leder for bærekraft i Deloitte og andre ledende aktører innenfor handels- og tjenestenæringen fra bedrifter som ASKO, Norrøna, New Movements, Kiwi og flere.

– Vi har fått på plass mange flere samarbeidspartnere og utstillere enn i fjor, konstaterer Hagehaugen Evensen fornøyd.

Oslo Spektrum transformeres til en by, som i fjor

I anledningen transformeres Oslo Spektrum til en mini-versjon av norske lokalsamfunn. Konferanse vil være en interaktiv opplevelse med ulike stands, prototyper og andre presentasjoner som belyser hvordan fremtidens handels- og tjenestenæring best kan tilpasse seg de endringene Norge står ovenfor slik at vi ivaretar sysselsettingen og trivselen i hele landet.

Les mer om programmet her.

Powered by Labrador CMS