- Det er tydelig at sirkulærøkonomi er i vinden, antall søknader er klar tale. Det er gledelig, vi trenger mer av dette. Vi ser spesielt etter gode ombruksløsninger, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker og ansvarlig for sirkulærutlysningen i Handelens Miljøfond.

– Enorm interesse for sirkulærøkonomi

Handelens Miljøfond søknadsskjemaet lyser ut 100 nye plastposemillioner. - Vi har stor tro på sirkulærøkonomi i år, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker i Handelens Miljøfond.

Disse kategoriene kan man søke om midler innenfor:

  • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk
  • Økt bruk av resirkulert plast
  • Teknologi for renere hav
  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Handelens Miljøfond får sine inntekter fra salget av plastposer og deler ut midler til prosjekter som er med å løse plastens miljøproblemer. I fjor innførte de et eget utlysningstema for sirkulære løsninger og ombruk, og det rant inn med søknader.

- Det er tydelig at sirkulærøkonomi er i vinden, antall søknader er klar tale. Det er gledelig, vi trenger mer av dette. Vi ser spesielt etter gode ombruksløsninger. Vi har noen gode eksempler som GRIN som har laget teknologi for smart innsamling av ombrukbar og gjenvinnbar plast, og Looping som har laget gjenbrukbar emballasje for byggevarer. Dette vil vi ha mer av, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker og ansvarlig for sirkulærutlysningen i Handelens Miljøfond.

Ombruk gir store utslippskutt

Ved å gjenbruke kan man unngå store klimautslipp. Nesheim eksemplifiserer ved å vise til utslippskutt som følge av å bytte ut plastposer med handlenett.

- Hvis alle gikk over til handlenett ville vi redusert utslippet av klimagasser med 19 tusen tonn. Det beste vi kan gjøre for miljøet er å bruke ting flere ganger, så vi håper på mange ombruksprosjekter i søknadsbunken, sier han.

Skjemaet åpent før sommeren

I år er søknadsskjemaet hos Handelens Miljøfond åpent allerede fra og med 15. juni. Nesheim håper dette vil gi utslag i søknadsbunken.

- Søkerne får tilgang til skjemaet tidligere og dermed bedre tid til å tenke kloke tanker frem mot fristen 11. september. Mange reiser kanskje til utlandet og ser løsninger som ennå ikke er tatt i bruk i Norge. Forhåpentligvis kan opplevelsene på ferieturen i Norge eller utlandet inspirere til gode plastløsninger, sier han.

Plastposekronene virkerHittil har 500 miljøprosjekter blitt tildelt mer enn 600 plastposemillioner fra Handelens Miljøfond.

- Det er ikke noe som gjør oss mer fornøyde enn å reise på prosjektbesøk og se plastposekronenes virkning i praksis. Pengene går til alt fra infrastruktur for innsamling av medisinsk utstyr, til rydding av spøkelsesteiner på havbunnen og omgjøring av plastavfall til skolepulter i Mali, bare for å nevne noe. Nå ser vi fram til en ny runde med søknader, det blir spennende å se hva som kommer, sier Nesheim.

Powered by Labrador CMS