Karftig vekst i antall ansatte i kjedene til NorgesGruppen i år.
Karftig vekst i antall ansatte i kjedene til NorgesGruppen i år.

NorgesGruppen har ansatt 3.000 flere

Den sterke veksten i dagligvaremarkedet etter koronautbruddet har ført til at NorgesGruppens kjeder KIWI, MENY, SPAR og Joker har rekruttert nesten 3 000 flere ansatte.

Publisert

Etter at grensene mot Sverige stengte, har dagligvaremarkedet opplevd en sterk vekst. En stor del av NorgesGruppens omsetningsvekst i 2020 kommer av lånt omsetning fra grensehandel. Noe av veksten skyldes også at mange forbrukere, fortrinnsvis i byene, har erstattet kjøp av mat ute i serveringsmarkedet med måltider i hjemmet.

Ansettelser også andre steder enn ved grensen

Det er ikke bare butikkene nærmest grensen som har opplevd kundevekst etter koronautbruddet.

Hos KIWI på Ullerudsletta i Drøbak har flere ansatte fått høyere stillingsprosent, i tillegg til at de har rekruttert en rekke nye medarbeidere. Butikken i Drøbak har hatt en vekst på ca. 30 prosent etter koronautbruddet.

- Vi opplever vekst i alle kategorier, også de som ikke er typiske grensehandelsvarer, forteller butikksjef Øyvind Sæle Larsen. Han trekker frem bl.a. meieri, frukt og grønt og alle ferskvarer. Veksten har gitt oss mulighet til å rekruttere langt flere medarbeidere enn normalt, og vi har nå mange midlertidige stillinger som vi vil vurdere etter jul avhengig av utviklingen i markedet fremover, sier Larsen.

KIWI har totalt sett rekruttert ca. 1 800 flere ansatte sammenlignet med året før. For SPAR-butikkene i distriktene har ikke utviklingen vært like sterk på grunn av reiserestriksjoner, men for enkelte av butikkene i byene merker også de konsekvensene etter koronautbruddet.

SPAR Kjelsås i Oslo har rekruttert flere ansatte de siste månedene. De merker økning i kundenes etterspørsel etter netthandel, i tillegg til at kundene som er innom butikken handler mer enn normalt. Bemanningen i butikken har økt med 20-25 prosent etter koronautbruddet, og butikken har hatt en vekst i omsetningen på ca. 26 prosent.

Supermarkedene MENY har ansatt totalt 3 000 mennesker hittil i år, noe som er 500 flere enn antall nyansatte året før. Kjeden anser endringen som en klar konsekvens av økt omsetning og stengte grenser.

Enklere å få tak i kvalifisert arbeidskraft

Etter koronautbruddet opplever MENY at de får langt flere høyt kvalifiserte søkere til sine matfaglige stillinger enn tidligere. I en årrekke har det vært krevende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. MENY får i dag mange direkte henvendelser fra personer innen kokk- og restaurantbransjen. De 10 utlysningene hos MENY som har fått flest søkere gjennom tidene, er alle nå etter koronautbruddet. På topp ligger flere deltidsstillinger utlyst hos MENY Lillo gård i Oslo med 781 søkere og netthandelsstillinger hos MENY Bryn med 690 søkere.

MENY har økt kapasiteten for å kunne tilby netthandel til flere kunder enn før, og leverer nå til ca. 65 prosent av Norges befolkning. Vekst for MENY netthandel etter koronautbruddet er på nesten 120 prosent etter antall ordre og vekst hittil i år er på 90 prosent.

Powered by Labrador CMS