Årets kjøpesenter – finalist 3

Gjennom innsikts- og kundeanalyser fant Galleriet ut at de hadde noe å hente på atmosfære, framkommelighet og butikkmiks, og tok grep.
Gjennom innsikts- og kundeanalyser fant Galleriet ut at de hadde noe å hente på atmosfære, framkommelighet og butikkmiks, og tok grep.

Galleriet er finalist til Årets kjøpesenter – "Vi tenker helhetlig og langsiktig"

– Det er en stor ære, for prisen Årets kjøpesenter henger høyt. Senterleder Hågen Solheim tror at det er på grunn av helheten at Galleriet er blitt nominert til Årets kjøpesenter, og ikke noe enkeltkriterium.

Publisert
Hågen Solheim er senterleder på Galleriet i Bergen sentrum.
Hågen Solheim er senterleder på Galleriet i Bergen sentrum.

Hågen Solheim synes også at det er morsomt at to av tre nominerte er fra Bergen.

– Et bydelssenter som har utvidet kraftig – Lagunen – og oss selv som ligger midt i sentrum som ikke har mulighet for utvidelse.

Galleriet eies av DNB Liv og driftes av DNB Næringseiendom. Kjøpesenteret har over 70 butikker og spisesteder fordelt over syv etasjer.

Vinduene med eikespiler som ble reetablert ut mot Torgalmenningen kostet kr 130.000 pr stk. Mer lys inn øker trivselen til butikkansatte og kunder.
Vinduene med eikespiler som ble reetablert ut mot Torgalmenningen kostet kr 130.000 pr stk. Mer lys inn øker trivselen til butikkansatte og kunder.

– Med DNB som eier tenker vi helhetlig og langsiktig. Gjennom innsikts- og kundeanalyser fant vi områder hvor vi klart hadde forbedringspotensiale. I hovedsak gjaldt det atmosfæren, fremkommeligheten og butikkmiksen. Her kunne vi bli bedre, erkjenner Hågen Solheim.

Tiltak ble iverksatt og betydelige investeringer gjort. Et stort ombyggingsprosjekt ble gjennomført før pandemien. Senteret fikk en lunere atmosfære med mørkere farger og mer treverk.

Takvinduene på Galleriet styres automatisk.
Takvinduene på Galleriet styres automatisk.

Eksempelvis ble det reetablert vinduer med eikespiler ut mot Torgalmenningen, til en kostnad på 130.000 kr pr stk. Gevinsten var mer lys inn og større trivsel hos ansatte og kunder.

Bedre butikkmiks og møteplasser

– I tillegg ble lokaler delt opp slik at det ble flere butikker. Det ga oss en bedre butikkmiks, sier Solheim.

Senteret har oppnådd en fin blanding av lokale drivere og nasjonale kjeder.

Videre bygget de et restauranthjørne ved hovedinngangen fra Torgalmenningen som har vist seg som populært. Møteplasser er blitt mer populært etter pandemien.

– Vi har gjort mye riktig. Det så vi i fjor. Da kom folk tilbake til sentrum. Sentrene der som led mest i pandemien, sier senterlederen.

I fjor fikk Galleriet 24% vekst i trafikken og 18,5% vekst i omsetningen. Omsetningen passerte én milliard NOK for første gang.

Fra en av de fire samlingene i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel». Kunnskap bygges og erfaringer deles. Både internt på senteret og mellom kjøpesentre.
Fra en av de fire samlingene i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel». Kunnskap bygges og erfaringer deles. Både internt på senteret og mellom kjøpesentre.

– Vi ligger nå også høyere enn i 2019, og hadde en økning på hele 151 millioner NOK i 2022 fra det siste normalåret før pandemien, påpeker Solheim.

Galleriet har funnet ut at 51% av deres kunder bor eller jobber i sentrum.

De bruker blant annet geolokalisering i markedsføringen, og budskap rettes til folk når de befinner seg i sentrum.

Så tidlig som i 2011 etablerte Galleriet sitt fancy 'bossrom' Subwaste, inspirert av Londons undergrunn. Prosjektet fikk fyldig medieomtale så vel nasjonalt som internasjonalt.
Så tidlig som i 2011 etablerte Galleriet sitt fancy "bossrom" Subwaste, inspirert av Londons undergrunn. Prosjektet fikk fyldig medieomtale så vel nasjonalt som internasjonalt.

– Ute i bydelene er det hard konkurranse fra bydelssentrene som Bergen har mange av. Det har vi tatt hensyn til når vi prioriterer markedsføringen vår, forteller Solheim.

Bærekraft i en årrekke

På Kjøpesenterkonferansen fjor – avholdt i Bergen – var Galleriet finalist for Bærekraftprisen. Senteret har gjennom en årrekke jobbet aktivt med bærekrafttiltak.

Takvinduene på Galleriet styres automatisk.
Takvinduene på Galleriet styres automatisk.

Takvinduer og inngangsdører i fellesarealet styres systematisk for å gi naturlig frisk luft og redusert bruk av ventilasjonsanlegg.

Allerede i 2011 lanserte Galleriet prosjektet Subwaste. Med det var de tidlig ute i den norske kjøpesenterbransjen. "Landets kuleste avfallsrom" ble det utropt som. Galleriet mottok en rekke priser, også internasjonalt.

Kriterier for Årets kjøpesenter

1. Markedsføring, markedsaktiviteter, internmarkedsføring og markedstilpasning

2. Organisering, internkontroll, egen drift

3. Butikkmiks, utvikling av nye konsepter, utvikling av senteret

4. Økonomisk status og utvikling, nøkkeltall

5. Arkitektur, arealutnyttelse, tilgjengelighet. fasader

6. Miljøbevissthet, energi, avfall, internt/eksternt

Siden høsten 2021 har Galleriet deltatt i pilotprosjektet «Nettverk for bærekraftig handel» som bygger på erkjennelsen av at også kjøpesentre står foran en stor utfordring når det gjelder bærekraft.

Formålet med prosjektet er å bygge kunnskap og lære av hverandre. Ni kjeder med butikker på Galleriet har vært med i prosjektet. Fra hver butikk har tillitsvalgt og butikksjef deltatt.

Det ble arrangert fire bærekraftsamlinger med fokus på energibruk, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Temaer har vært:

- egen drift, energi og avfall

- leverandører og vareutvalg

- innkjøp og sortiment

- sirkulærøkonomi og miljømerkede produkter

Det opparbeidede kunnskapen samles i en sluttrapport som skal offentliggjøres.

Sentereier DNB har kunngjort at de vil sørge for at kunnskapen kommer også deres øvrige seks sentre til del.

Galleriets fasade ut mot Torgalmenningen. Mer lys slippes nå inn.
Galleriets fasade ut mot Torgalmenningen. Mer lys slippes nå inn.
Powered by Labrador CMS