Konkurransetilsynet vurderer å stoppe fusjonen mellom G-Sport og Sport1. (Illustrasjonsfoto)

Konkurransetilsynet varsler stans av Gresvig-oppkjøp

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Gjelsten Holding AS og O. N. Sunde AS og deler av virksomheten i Gresvig Retail Group AS m.fl. Konkurransetilsynet mener en fusjon vil kunne svekke konkurransen i markedet for sportsutstyr og gi forbrukerne et dårligere tilbud.

Magnus Gabrielsen er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Fusjonen involverer Gresvig og Sport 1, to nære konkurrenter i det norske markedet for salg av sportsutstyr. Det meste av omsetningen i dette markedet skjer gjennom de tradisjonelle sportsbutikkene, hvor Gresvig og Sport 1 er de to nest største aktørene. Partene har i dag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet.

– Gresvig og Sport 1 vil etter en foretakssammenslutning bli den største aktøren i det norske markedet for salg av sportsutstyr. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at Gresvig og Sport1 er nære konkurrenter i markedene for salg av sportsutstyr, både nasjonalt og i en rekke lokale markeder, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Partene er videre de to største leverandørene av franchisegiver- og grossisttjenester til sportsbutikker i Norge. Etter foretakssammenslutningen vil det være få aktører i dette markedet.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for salg av sportsutstyr til forbrukere bli ytterligere konsentrert. Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering vil redusert konkurranse i markedet kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne, f.eks. gjennom høyere priser eller dårlige kvalitet.

Slik er saksbehandlingen.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 2. oktober.

Powered by Labrador CMS